Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 356947 - stránka 17825/17848

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Zvončín

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 11:28
 • Dátum vytvorenia: 18.1.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Borovce

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 11:28
 • Dátum vytvorenia: 18.1.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Vlčkovce

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 11:28
 • Dátum vytvorenia: 18.1.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Rohov

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 11:28
 • Dátum vytvorenia: 18.1.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Sekule

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 11:28
 • Dátum vytvorenia: 18.1.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – mesto Skalica

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 11:45
 • Dátum vytvorenia: 18.1.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Rohov

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 11:45
 • Dátum vytvorenia: 18.1.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Plavecký Peter

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 11:45
 • Dátum vytvorenia: 18.1.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Dojč

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 11:45
 • Dátum vytvorenia: 18.1.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Borský Svätý Jur

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 11:45
 • Dátum vytvorenia: 18.1.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Prievaly

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 11:45
 • Dátum vytvorenia: 18.1.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Hradište pod Vrátnom

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 11:45
 • Dátum vytvorenia: 18.1.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Hlboké

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 11:47
 • Dátum vytvorenia: 18.1.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Hriadky

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 12:08
 • Dátum vytvorenia: 17.1.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Stanča

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 12:09
 • Dátum vytvorenia: 17.1.2011 0:00
Počet záznamov: 356947 - stránka 17825/17848