Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 356947 - stránka 17824/17848

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Hody

  • Posledná aktualizácia: 18.1.2011 10:20
  • Dátum vytvorenia: 18.1.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Matúškovo

  • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 11:27
  • Dátum vytvorenia: 18.1.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Dolné Saliby

  • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 11:27
  • Dátum vytvorenia: 18.1.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Nižná

  • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 11:28
  • Dátum vytvorenia: 18.1.2011 0:00
Počet záznamov: 356947 - stránka 17824/17848