Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 357290 - stránka 17823/17865

Súhlas: "Na sklady škodlivých látok v k. ú. Považská Bystrica" OUŽP-2010/01262-00002-BB3

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 10.9.2010 0:00

Vyjadrenie OV - Zariadenie na spracovanie starých vozidiel a odpadov zo železných a neželezných kovov

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 1.12.2009 0:00

Vyjadrenie k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní -,,Administratívny objekt a sklad" kat. úz. Mlynárce

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 24.1.2011 0:00

Súhlas: "Umiestnenie stavby v ochrannom pásme II. stupňa v k. ú. Šebešťanová" OUŽP-2010/01138-00002-BB3

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 9.8.2010 0:00

Vyjadrenie OPK č. OUZP/2011/00074 k stavbe Rozšírenie kapacity na hlušinovom odvale Ploštiny

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 27.1.2011 0:00

Potvrdenie o registrácii : Narimex , spol. s r. o. Bratislava

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 12.1.2011 0:00

Vyjadrenie k PD pre stavebné povolenie na stavbu : " Prestavba podkrovia , ulica Slobody 527/45, Dobrá Niva"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 12.1.2011 0:00

Vyjadrenie k PD pre stavebné povolenie na stavbu : " RD č. 10 - upravený typový projekt " Budča

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 19.1.2011 0:00

Vyjadrenie k PD pre stavebné povolenie na stavbu : "Novostavba rodinného domu v Pliešovciach"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 20.1.2011 0:00

Vyjadrenie k PD pre územné rozhodnutia na stavbu : " Rekreačný dom a garáž " v k. ú. Zvolenská Slatina

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 26.1.2011 0:00

Vyjadrenie z hľad. OH k PD k SP "Rodinný dom, 2378/1, Bratislava-Vrakuňa, ZPH/ 2010/904/II/ MES

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 27.1.2011 0:00

Vyjadrenie z hľad. OH k PD k SP "Nadstabvba bytového domu, Miletičova 18, BA -Ružinov, ZPH/ 2010/906/II/ MES

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 27.1.2011 0:00

Vyjadrenie k PD "Sklad ovocia a zeleniny, parc.č. 555/4, k.ú. Furča"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 27.1.2011 0:00

Vyjadrenie k PD - Galvanická technologická linka GL2 - Výr. areál Continental Zvolen

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 27.1.2011 0:00

Druhostupňové rozhodnutie č. 1394002810/705-1753/22/2011/Mar, BVS, a. s., Bratislava

 • Posledná aktualizácia: 23.2.2015 15:42
 • Dátum vytvorenia: 27.1.2011 0:00

Bobrov, Nižný koniec- Zahustenie TS, VN, NN - vyjadrenie k územnému rozhodnutiu a stavebnému povoleniu

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 27.1.2010 0:00
Počet záznamov: 357290 - stránka 17823/17865