Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 357290 - stránka 17822/17865

Vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa OH - k PD " Sklad " INWEX s.r.o., Jarmočná 610/87 , Modrý Kameň

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 24.1.2011 0:00

Vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa OH - k PD " Hala 7 " BÚTORKY, a.s. Kysucká cesta 1, Žilina

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 24.1.2011 0:00

Súhlas - S.O.21 Cesty, spevnené plochy a chodníky (TAVOS, a. s.)

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 25.1.2010 0:00

Vyjadrenie k stavbe "Rodinný dom" k. ú. Studienka pre žiadateľku Petru Remšík (OÚŽP-2011/00190/10/HOL)

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 27.1.2011 0:00

Vyjadrenie OV - Rozšírenie verejného vodovodu, Trstice

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 9.10.2009 0:00

Vyjadrenie OV - Parkovacie plochy pre bytový dom

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 23.7.2009 0:00

Vyjadrenie OV - Zhromažďovací dvor

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 3.8.2009 0:00

Vyjadrenie OV - Domová ČOV - AQUATEC AT-6

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 23.7.2009 0:00

Vyjadrenie OV - Bazén pri rodinnom dome

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 20.7.2009 0:00

Vyjadrenie OV - Prestavba a prístavba rodinného domu - zmena účelu

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 20.7.2009 0:00

Vyjadrenie OV - Revitalizácia centrálnej zóny v obce Zemianske Sady

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 16.7.2009 0:00

Vyjadrenie OV - Revitalizácia miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev v centre obce

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 15.6.2009 0:00

Vyjadrenie OV - Cesta I/75 Galanta - obchvat, II. stavba

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 29.6.2009 0:00
Počet záznamov: 357290 - stránka 17822/17865