Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 356280 - stránka 17803/17814

CKP Všeobecné funkčné zásady usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Forbasy

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2011 8:44
 • Dátum vytvorenia: 8.12.2010 0:00

CKP Všeobecné funkčné zásady usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Chmeľnica

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2011 8:44
 • Dátum vytvorenia: 8.12.2010 0:00

CKP Všeobecné funkčné zásady usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Hajtovka

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2011 8:44
 • Dátum vytvorenia: 8.12.2010 0:00

CKP Všeobecné funkčné zásady usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Nemešany

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2011 8:44
 • Dátum vytvorenia: 1.12.2010 0:00

CKP Všeobecné funkčné zásady usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Zemplínske Hámre

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2011 9:00
 • Dátum vytvorenia: 1.12.2010 0:00

CKP Všeobecné funkčné zásady usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Lieskovec

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2011 9:00
 • Dátum vytvorenia: 1.12.2010 0:00

CKP Všeobecné funkčné zásady usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Forbasy

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2011 9:00
 • Dátum vytvorenia: 8.12.2010 0:00

CKP Všeobecné funkčné zásady usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Jarabina

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2011 9:00
 • Dátum vytvorenia: 8.12.2010 0:00

CKP Všeobecné funkčné zásady usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Osadné

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2011 9:00
 • Dátum vytvorenia: 1.12.2010 0:00

CKP Všeobecné funkčné zásady usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Myslina

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2011 9:00
 • Dátum vytvorenia: 1.12.2010 0:00

CKP Všeobecné funkčné zásady usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Lackovce

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2011 9:00
 • Dátum vytvorenia: 1.12.2010 0:00

CKP Všeobecné funkčné zásady usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Jasenov

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2011 9:00
 • Dátum vytvorenia: 1.12.2010 0:00

CKP Všeobecné funkčné zásady usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Hostovice

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2011 9:00
 • Dátum vytvorenia: 1.12.2010 0:00

CKP Všeobecné funkčné zásady usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Chmeľnica

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2011 9:00
 • Dátum vytvorenia: 8.12.2010 0:00

CKP Všeobecné funkčné zásady usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Hajtovka

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2011 9:14
 • Dátum vytvorenia: 8.12.2010 0:00

CKP Všeobecné funkčné zásady usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Nemešany

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2011 9:14
 • Dátum vytvorenia: 1.12.2010 0:00

CKP Všeobecné funkčné zásady usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Zemplínske Hámre

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2011 9:15
 • Dátum vytvorenia: 1.12.2010 0:00

CKP Všeobecné funkčné zásady usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Lieskovec

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2011 9:15
 • Dátum vytvorenia: 1.12.2010 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Jarabina

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2011 9:15
 • Dátum vytvorenia: 8.12.2010 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Chmeľnica

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2011 9:15
 • Dátum vytvorenia: 8.12.2010 0:00
Počet záznamov: 356280 - stránka 17803/17814