Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 356300 - stránka 17796/17815

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – mesto Poprad, katastrálne územie Veľká

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 13:29
 • Dátum vytvorenia: 1.12.2010 0:00

CKP Všeobecné funkčné zásady usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Švábovce

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 13:29
 • Dátum vytvorenia: 1.12.2010 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Švábovce

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 13:29
 • Dátum vytvorenia: 1.12.2010 0:00

CKP Všeobecné funkčné zásady usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Štrba

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 13:29
 • Dátum vytvorenia: 1.12.2010 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Štrba

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 13:29
 • Dátum vytvorenia: 1.12.2010 0:00

CKP Všeobecné funkčné zásady usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Štôla

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 13:29
 • Dátum vytvorenia: 1.12.2010 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Štôla

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 13:29
 • Dátum vytvorenia: 1.12.2010 0:00

CKP Všeobecné funkčné zásady usporiadania územia pre účely PPÚ – mesto Svit

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 13:30
 • Dátum vytvorenia: 1.12.2010 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – mesto Svit

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 13:43
 • Dátum vytvorenia: 1.12.2010 0:00

CKP Všeobecné funkčné zásady usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Spišská Teplica

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 13:44
 • Dátum vytvorenia: 1.12.2010 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Spišská Teplica

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 13:44
 • Dátum vytvorenia: 1.12.2010 0:00

CKP Všeobecné funkčné zásady usporiadania územia pre účely PPÚ – mesto Poprad

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 13:44
 • Dátum vytvorenia: 1.12.2010 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – mesto Poprad

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 13:44
 • Dátum vytvorenia: 1.12.2010 0:00

CKP Všeobecné funkčné zásady usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Nová Lesná

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 13:44
 • Dátum vytvorenia: 1.12.2010 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Nová Lesná

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 13:56
 • Dátum vytvorenia: 1.12.2010 0:00
Počet záznamov: 356300 - stránka 17796/17815