Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 357845 - stránka 17794/17893

Rozhodnutie o uložení pokuty č. 1394502810/9514-37726/Tro spoločnosti SolarEnergia, s.r.o. Bratislava

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 20.12.2010 0:00

Rozhodnutie : "Domová čistiareň odpadových vôd a kanalizácia" OUŽP-2010/01220-00003-BB1

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 27.9.2010 0:00

Súhlas na zriadenie SO-104 Trafostanica v rámci stavby "Fotovoltaická elektráreň 0,972 MWp - Seľany"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 14.12.2010 0:00

Vyjadrenie k PD: "Novostavba RD - alfa 223 Modrý Kameň - Prše"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 10.12.2010 0:00

Sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. ohľadom stavieb IV.kategórie

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 14.12.2010 0:00

Delikt -Nesplnenie ohlas. povinnosti- vodovod, k.ú. Hrabičov, Obec Hrabičov 188, 966 78 Hrabičov

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 13.7.2010 0:00

Delikt -Nesplnenie ohlas. povinnosti- vodovod, k.ú. Brehy, Obec Brehy, 968 01 Nová Baňa

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 13.7.2010 0:00

Vyjadrenie OPaK k PD „Pozberová linka obilnín a kukurice" k.ú. Nové Mesto nad Váhom, zn. OÚŽP/2010/02238

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 15.10.2010 0:00

Rozhodnutie o uložení opatrení na nápravu pre BYTOS, Vinica

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 15.10.2010 0:00

Delikt -Nesplnenie ohlas. povinnosti- vodovod, k.ú. Veľká Lehota, Obec Veľká Lehota 52, 966 41 Veľká Lehota

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 13.7.2010 0:00

Vyjadrenie OPaK k PD „Novostavba – rodinný dom" parc.č. 926/21, k.ú. Lúka, zn. OÚŽP/2010/02286

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 11.10.2010 0:00
Počet záznamov: 357845 - stránka 17794/17893