Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 356300 - stránka 17792/17815

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Hody

 • Posledná aktualizácia: 18.1.2011 10:20
 • Dátum vytvorenia: 18.1.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Matúškovo

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 11:27
 • Dátum vytvorenia: 18.1.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Dolné Saliby

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 11:27
 • Dátum vytvorenia: 18.1.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Nižná

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 11:28
 • Dátum vytvorenia: 18.1.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Zvončín

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 11:28
 • Dátum vytvorenia: 18.1.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Borovce

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 11:28
 • Dátum vytvorenia: 18.1.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Vlčkovce

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 11:28
 • Dátum vytvorenia: 18.1.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Rohov

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 11:28
 • Dátum vytvorenia: 18.1.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Sekule

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 11:28
 • Dátum vytvorenia: 18.1.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – mesto Skalica

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 11:45
 • Dátum vytvorenia: 18.1.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Rohov

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 11:45
 • Dátum vytvorenia: 18.1.2011 0:00
Počet záznamov: 356300 - stránka 17792/17815