Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 356280 - stránka 17776/17814

Vyjadrenie OH k PD pre územné konanie - Polyfunkčný bytový dom - 30 bytových jednotiek

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 19.1.2011 0:00

Rozhodnutie - nakladanie s NO, Michal Halas - MILA, Čabalovce 169

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 18.1.2011 0:00

Vyjadrenie OH k PD „Výmena strechy RD" k.ú. Nové Mesto nad Váhom, zn. OÚŽP/2010/02132

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 20.9.2010 0:00

Vyjadrenie OH k PD „Prestavba a prístavba RD" k.ú. Nové Mesto nad Váhom, zn. OÚŽP/2010/02133

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 13.9.2010 0:00

Vyjadrenie k projektu "RR bod Habura ML HA2", investor Slovak Telekom a.s., Bratislava, k.ú.Habura

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 26.1.2011 0:00

Vyjadrenie OH k PD „Záhradná chatka a sklad náradia" parc. č. 2853, k.ú. Čachtice, zn. OÚŽP/2010/02146

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 16.9.2010 0:00

Vyjadrenie k projektu "Bioplynová stanica Medzilaborce-Vydraň", investor AMARCO s.r.o., Košice

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 26.1.2011 0:00

Vyjadrenie OH k PD „Oprava a nadstavba ubytovne NMnV" k.ú. Nové Mesto nad Váhom, zn. OÚŽP/2010/02192

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 27.9.2010 0:00

Vyjadrenie OH k PD „RD Mnešická ulica NMnV" k.ú. Nové Mesto nad Váhom, zn. OÚŽP/2010/02201

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 28.9.2010 0:00

Vyjadrenie OH k PD „Záhradná chata PRAKTIK" k.ú. Nové Mesto nad Váhom, zn. OÚŽP/2010/02466

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 15.11.2010 0:00

Rodinný dom , Klin - vyjadrenie k územnému rozhodnutiu a stavebnému povoleniu

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 28.1.2011 0:00

Rodinný dom , Mútne-Duľov - vyjadrenie k územnému rozhodnutiu a stavebnému povoleniu

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 28.1.2011 0:00

RD Vavrečka - Ťapešovo - Dočasné uskladnenie maštaľného hnoja- stanovisko

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 28.1.2011 0:00

Stanovisko k PD "Racionalizácia okruhu OST 2165 a 2164, Košice, k.ú. Furča"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 28.1.2011 0:00

Vyjadrenie k PD - Rodinný dom, Miroslav Škrabák, Trebatice

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 18.1.2011 0:00
Počet záznamov: 356280 - stránka 17776/17814