Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 356300 - stránka 17772/17815

Rozhodnutie o zmene vo veci udelenia súhlasu na nakladanie s NO - EURO-BUILDING Bratislava

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 28.12.2010 0:00

Vyjadrenie z hľad. OH k PD k SP "Rrodinný dom, BA -Vrakuňa, ZPH/ 2010/904/II/ MES

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 27.1.2011 0:00

Vyjadrenie k dokumentácii pre ÚR - Rekonštrukcia a prístavba obchodno-administratívneho centra Kaufland

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 20.1.2011 0:00

Vyjadrenie k PD "SPOTS - Kultúrno spoločenské centrum, Ľudová ulica, k.ú. Terasa"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 27.1.2011 0:00

Vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa OH - k PD " Sklad " INWEX s.r.o., Jarmočná 610/87 , Modrý Kameň

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 24.1.2011 0:00

Vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa OH - k PD " Hala 7 " BÚTORKY, a.s. Kysucká cesta 1, Žilina

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 24.1.2011 0:00

Súhlas - S.O.21 Cesty, spevnené plochy a chodníky (TAVOS, a. s.)

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 25.1.2010 0:00

Vyjadrenie k stavbe "Rodinný dom" k. ú. Studienka pre žiadateľku Petru Remšík (OÚŽP-2011/00190/10/HOL)

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 27.1.2011 0:00

Vyjadrenie OV - Rozšírenie verejného vodovodu, Trstice

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 9.10.2009 0:00
Počet záznamov: 356300 - stránka 17772/17815