Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 356534 - stránka 17714/17827

Rozhodnutie : "Domová čistiareň odpadových vôd a kanalizácia" OUŽP-2010/00530-00003-BB1

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 21.6.2010 0:00

Povolenie - Vypúšťanie povrch. vôd, k.ú. Hronský Beňadik, Obec Hronský Beňadik

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 13.9.2010 0:00

Povolenie - Izolácia čerpacej stanice, k.ú. Hronský Beňadik, SPIROLL s.r.o. BB

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 5.8.2010 0:00

Povolenie - Studňa+ vodov. prípojka, k.ú. Hronský Beňadik, Roľnícke družstvo Tek. Nemce, Hronský Beňadik

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 12.8.2010 0:00

Povolenie - ČOV+ kanal., k.ú. Orovnica, Mária Forgáčová, Orovnica 98, 966 52 Tek. Breznica

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 20.10.2010 0:00

Povolenie - ČOV VH6 + kanal. k.ú. Brehy, MUDr. Gabriela Chudániková, Brehy č. 374, 968 01 Nová Baňa

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 20.10.2010 0:00

Povolenie - SO 01.2 a SO 02.2 kanal.+ ORL, k.ú. Žarnovica, Mesto Žarnovica

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 3.11.2010 0:00

Rozhodnutie kolaudačné: "Domová čistiareň odpadových vôd" OUŽP-2010/00613-00003-BB1

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 21.4.2010 0:00

Vyjadrenie orgánu ochrany prírody pre stavebné povolenie "CHODNÍKY V OBCI, RADOŠOVCE"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 10.1.2011 0:00

Povolenie na trvalé užívanie- ČOV + kanal., čerp. stanica- trvalé úžív., k.ú. Žarnovica, CMK s.r.o. ZC

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 30.8.2010 0:00

Rekonštrukcia administratívnej budovy na predajňu- Koloman Varga- Viliam Schmidt

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 30.12.2010 0:00
Počet záznamov: 356534 - stránka 17714/17827