Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 355963 - stránka 17643/17799

Vodoprávne povolenie orgánu ŠVS-Zmena zdroja tepla pre RD, Studne pre tepelné čerpadlo

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 20.10.2010 0:00

Vyjadrenie k stavbe: Letný domček – prestavba, Lehotská cesta 59, Nováky - OUŽP_2010_02193

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 28.12.2010 0:00

Vyjadrenie k stavbe: Záhradná chata, pozemok parcelné číslo 182/50 v k.ú. Prievidza - OUŽP_2010_2202

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 31.12.2010 0:00

Vyjadrenie k stavbe: Polyfunkčný objekt, Záhradná 268/1, 972 01 Bojnice - OUŽP_2010_2154

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 28.12.2010 0:00

Vyjadrenie OH k PD pre stavebné konanie - Obytná zóna Cífer A1-16- Za Mlynskou časť 1

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 15.12.2010 0:00

Vyjadrenie OH k PD pre stavebné konanie - BIDSF C-10 uvoľňovanie materiálov z vyraďovania

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 15.12.2010 0:00

Vyjadrenie k zlúčenému a stavebnému povoleniu

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 17.12.2010 0:00

Vyjadrenie k dotatočnému stavebnému povoleniu

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 14.12.2010 0:00

Vyjadrenie k zlúčenému a stavebnému povoleniu

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 17.12.2010 0:00

Vyjadrenie k stavebnému povoleniu

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 27.12.2010 0:00

Vyjadrenie k PD "BIDSF A-C Modifikácia systémov chladiacej a technickej vody a systému surovej vody"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 29.12.2010 0:00

Vyjadrenie k PD "Rodinný dom, k. ú. Bohdanovce nad Trnavou"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 29.12.2010 0:00

Vyjadrenie k zlúčenému a stavebnému povoleniu

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 27.12.2010 0:00
Počet záznamov: 355963 - stránka 17643/17799