Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 356300 - stránka 17590/17815

Plán využívania ložiska andezitov v Lome nad Lazmi - Lešť

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 6.9.2010 0:00

Návrh ÚPN Mesta Banská Bystrica a Koncepcia rozvoja Mesta Banská Bystrica v oblasti tepelnej energetiky

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 6.7.2010 0:00

Zmena súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi - Medirex, a.s., 1. mája 41, 902 01 Pezinok

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 6.12.2010 0:00

Ťažba andezitu z výhradného ložiska Svätuše 2011-2015 - v y j a d r e n i e

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 10.12.2010 0:00

Pokračovanie ťažby amfibolitov na ložisku V. Klatov I na roky 2012-2020 - v y j a d r e n i e

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 13.12.2010 0:00

Plán využívania ložiska Šalková - Kiare na roky 2010 - 2017

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 6.10.2010 0:00

Zmeny a doplnky č. 3 k ÚP obce Hronsek

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 20.9.2010 0:00

Súhlas na nakladanie s NO, pre Poľnohospodárske družstvo v Lokci (PCB transformátory)

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 6.4.2010 0:00

Súhlas na nakladanie s NO, pre EMADE spol. s r. o. Námestovo

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 6.4.2010 0:00
Počet záznamov: 356300 - stránka 17590/17815