Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 356300 - stránka 17589/17815

Vyjadrenie č. ŽP-2010/02384k PD"Rodinný dom"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 2.12.2010 0:00

Potvrdenie orgánu ŠSOH o registrácii : ,,Jakub Študenc WAD, Budmerice 136, 900 86 Budmerice"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 6.4.2010 0:00

Rozhodnutie - ( ŽP - 2010/02256)súhlas na nakladanie s NO

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 29.11.2010 0:00

Vyjadrenie OH k PD pre územné konanie - Prepojovacia komunikácia medzi ulicami P. Mudroňa a M. Hella

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 20.12.2010 0:00

Plán využívania ložiska dolomitov Badín Pod Vandekovcom pre roky 2010 - 2018

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 14.12.2010 0:00

Plán využívania ložiska andezitov v Lome nad Lazmi - Lešť

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 5.11.2010 0:00

Plán využívania ložiska andezitov v Lome nad Lazmi - Lešť

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 29.9.2010 0:00
Počet záznamov: 356300 - stránka 17589/17815