Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 356280 - stránka 17586/17814

Vyjadrenie 2010/02135 - IBV Pri vodojeme, Zavar

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 21.9.2010 0:00

Potvrdenie orgánu ŠSOH registrácie : ,,P +K s.r.o., Vajnorská 89, 831 04 Bratislava"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 2.2.2010 0:00

2010/00583 Súhlas na výrub 37 ks drevín na parcele č. 506/82 k.ú. Nováčany, Ján Hricko, Nováčany

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 22.3.2010 0:00

2010/00605 Súhlas na výrub 2 ks drevín na parcele č. 9 a 122 k.ú. Haniska, Obec Haniska

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 26.3.2010 0:00

2010/00877 Zmena rozhodnutia č. 2009/01691 - Súhlas na výrub drevín, k.ú. Čaňa, Obec Čaňa

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 6.5.2010 0:00

Súhlas k povoleniu stredného zdroja znečisťovania ovzdušia - Lisovacia linka, VGP Slovakia a.s., Bratislava

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 30.9.2010 0:00

2010/00591 Súhlas na výrub 2 ks líp na parcele č. 53/1 k.ú. Nižná Hutka, Obec Nižná Hutka

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 24.3.2010 0:00

Potvrdenie orgánu ŠSOH o registrácii : ,,MURAT, s.r.o., Bratislavská 87, 902 01 Pezinok"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 8.2.2010 0:00

2010/00025 Súhlas na výrub 105 ks drevín na parcele č. 1631/2 a 1623 k.ú. Medzev, Monika Findrichová, Medzev

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 15.1.2010 0:00
Počet záznamov: 356280 - stránka 17586/17814