Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 356280 - stránka 17568/17814

Vyjadrenie orgánu ŠVS -vyj. k PD Sklad hotových výrobkov

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 2.12.2010 0:00

Žiadosť o vyjadrenie k UR a SP na stavbu "Brezno-Rohozná-zahustenie TS Katrenka" pre SSE a.s.

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 2.2.2010 0:00

Žiadosť o vyjadrenie k SP na stavbu "Kolkáreň" pre Obec Bystrá

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 22.1.2010 0:00

Vyjadrenie orgánu ŠVS -vyj. k PD Nitra - Štúrova ulica č.d. 271, kanalizačná prípojka k objektu

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 7.7.2010 0:00

Žiadosť o vyjadrenie k UR na stavbu "Rodinný dom" pre M.Cino

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 26.1.2010 0:00

Vyjadrenie k stavbe - FVE-Čereňany 99 kWp - OUZP_2010_02125

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 15.12.2010 0:00

Vyjadrenie k stavbe - Rodinný dom, nadstavba a stavebné úpravy - OUZP_2010_02144

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 15.12.2010 0:00

Žiadosť o vyjadrenie k UR a SP na stavbu "Rekreačný dom" pre M.Jaroša

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 18.1.2010 0:00

Vyjadrenie ku kolaudácii stavby - Prievidza-Piesky-zahustenie TS - OUZP_2010_02062

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 2.12.2010 0:00

Žiadosť o stanovisko k "Projekt ozdravných opatrení na OZ Čierny Balog na roky 2010-2012"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 26.1.2010 0:00

Žiadosť o vyjadrenie k SP na stavbu "ČOV typ VH 6" pre ObÚ ŽP Brezno

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 18.2.2010 0:00

Žiadosť o vyjadrenie k UR a SP na stavbu "Rodinný dom" pre R.Muchu

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 17.2.2010 0:00

Žiadosť o súhlas k užívaniu po zmene zdroja, ŽP-2010/02351

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 20.12.2010 0:00

Žiadosť o vyjadrenie k UR na stavbu "I/72 Zbojská, sedlo - Tisovec, Čertova dolina" pre SSCa.s.

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 19.2.2010 0:00

Demontáž kotlov KDVE 25 - oznámenie, ŽP-2010/02416

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 20.12.2010 0:00

Žiadosť o vyjadrenie k SP na stavbu "Polomka-rekonštrukcia vodovodu" pre Obec Polomka

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 2.3.2010 0:00
Počet záznamov: 356280 - stránka 17568/17814