Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 356280 - stránka 17567/17814

Vyjadrenie k zámeru-"Prerokovanie Návrhu ÚPN obce Brehy

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 13.9.2010 0:00

Stanovisko k - Územný plán obce Trenčianske Stankovce, návrh - Obec Trenčianske Stankovce

 • Posledná aktualizácia: 4.1.2013 12:42
 • Dátum vytvorenia: 2.11.2010 0:00

Vyjadrenie k stavbe - FVE-Bystričany-Chalmová 99 kWp - OUZP_2010_02126

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 15.12.2010 0:00

Stanovisko pre vydanie dodatočného povolenia - Vodovod Horná Súča-Trnávka - Obec Horná Súča

 • Posledná aktualizácia: 4.1.2013 12:42
 • Dátum vytvorenia: 30.9.2010 0:00

Stanovisko k - Územný plán obce Soblahov - Obec Soblahov

 • Posledná aktualizácia: 4.1.2013 12:42
 • Dátum vytvorenia: 27.8.2010 0:00

Vyjadrenie k stavbe: Stavebné úpravy rodinného domu, Prievidza - OUŽP_2010_02177

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 20.12.2010 0:00

Projektový zámer "Plán využívania ložiska vyťaženého materiálu zo zemníka Seňa" - s t a n o v i s k o

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 3.12.2010 0:00

Žiadosť o stanovisko k "Projekt ozdravných opatrení na OZ S.Ľupča na roky 2010-2012"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 5.1.2010 0:00

Žiadosť o vyjadrenie k UR a SP na stavbu "Výstavba chodníka v centrálnej časti obce" pre Obec Telgárt

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 18.12.2009 0:00

Žiadosť o stanovisko k "Projekt ozdravných opatrení na OZ Beňuš na roky 2010-2012"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 5.1.2010 0:00
Počet záznamov: 356280 - stránka 17567/17814