Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 356046 - stránka 17566/17803

Žiadosť o vyjadrenie k UR a SP na stavbu "Odstavné plochy" pre Tále a.s.

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 28.4.2010 0:00

Vyjadrenie k Správe o hodnotení - Malá vodná elektráreň Budča

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 21.12.2010 0:00

Rozhodnutie OH -súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi - OTIS Výťahy, s.r.o.

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 15.12.2010 0:00

Schválenie postupu výpočtu množstva emisie znečisťujúcich látok - MVL AGRO, s.r.o., Malé Chlievany

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 3.12.2010 0:00

Vyjadrenie k PD s názvom "PRENČOV - BYTOVÝ DOM č 1+2 - 12 B.J.", v k.ú. Prenčov

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 8.12.2010 0:00

Súhlas na vydanie rozhodnutia k umiestneniu stavby stredného zdroja znečisťovania ovzdušia

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 2.12.2010 0:00

Vyjadrenie ŠVS - BM TEAM s.r.o. Krupina - vyjadrenie k PD Centrálna výrobňa betónových zmesí

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 17.12.2010 0:00

Vyjadrenie k stavbe - Prístavba rodinného domu a oplotenie - OUZP_2010_02116

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 15.12.2010 0:00

Vyjadrenie ŠVS - StVS Banská Bystrica - vyjadrenie k PD Krupina, rekonštrukcia hlavného vodovodného radu

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 17.12.2010 0:00

Zmena súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi - Vojenský útvar 5728, Nováky - OUZP_2010_02064

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 9.12.2010 0:00

Kolaudačné rozhodnutie na vodnú stavbu Hala LK Consulting, výrobné a skladové priestory, Prievidza

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 22.12.2010 0:00

Vyjadrenie k dokumentácii v stavebnom konaní -,, Nadstavba strechy rodinného domu , Nitra - Leonard Klučár"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 10.12.2010 0:00
Počet záznamov: 356046 - stránka 17566/17803