Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 356300 - stránka 17565/17815

Nealko Oravan - predĺženie platnosti rozhodnutia

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 4.10.2010 0:00

2010/02344 Obvodná revízia PR Malá Izra

 • Posledná aktualizácia: 12.3.2012 14:19
 • Dátum vytvorenia: 20.9.2010 0:00

Žiadosť o vyjadrenie - relaxačné centrum nemčice

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 16.12.2010 0:00

Žiadosť o vyjadrenie - k EIA - výroba bionafty z použitého oleja

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 14.12.2010 0:00

Priestupok - ochrana drevín

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 7.12.2010 0:00

Rozhodnutie - ( ŽP - 2010/01898) o pokute

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 25.10.2010 0:00

Vyjadrenie - revitalizácia ventra obce

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 17.12.2010 0:00

Podnet na nelegálne ukladanie odpadov na poľnej ceste Bojná Tesáre

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 17.12.2010 0:00

Rozhodnutie - ( ŽP - 2010/01984)súhlas na nakladanie s NO

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 18.11.2010 0:00

Rozhodnutie - ( ŽP - 2010/02188) zmena súhlasu na nakladanie s NO

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 18.11.2010 0:00

Podanie oznámenia pre podozrenie zo spáchania trestného činu - Okresná prokuratúra Topoľčany

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 17.12.2010 0:00

ŠSOH- Zmena rozhodnutia a doplnenie súhlasu na nakladanie s NO pre HASIL-HD, s.r.o., Hrušovany 133

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 17.12.2010 0:00

Vyjadrenie OH k PD pre stavebné konanie - BIDSF A6/B8 "Centrum vyraďovania"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 30.11.2010 0:00

Vyjadrenie OH k PD pre stavebné konanie - Prevádzka rýchleho občerstvenia pri Dome kultúry Trnava

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 24.11.2010 0:00

Vyjadrenie orgánu ŠSOH k PD stavby : ,,Prestavba a prístavba rodinného domu, kat. úz. Modra"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 13.12.2010 0:00

Vyjadrenie orgánu ŠSOH k dokumentácii v územnom konaní stavby: ,,Záhradný dom, kat. úz. Budmerice"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 17.12.2010 0:00

Nepovolený výrub drevín v k.ú. Nadabula, okres Rožňava - odloženie veci

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 2.2.2007 0:00

Stanovisko orgánu ŠSOH k zmene IP: ,,Rodičovský odchov s rozmnožovacím chovom"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 27.9.2010 0:00

Nepovolený výrub drevín v k.ú. Plešivec, okres Rožňava - odloženie veci

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 29.2.2008 0:00

Nepovolený výrub drevín v k.ú. Slavošovce, okres Rožňava - odloženie veci

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 18.6.2008 0:00
Počet záznamov: 356300 - stránka 17565/17815