Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 355963 - stránka 17565/17799

Vyjadrenie k PD pre stavebné povolenie na stavbu : " Novostavba rodinného domu Zvolen, Lukové, č.p. 121/2"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 16.12.2010 0:00

Súhlas na nakladanie s NO- Slovenské pramene a žriedla a.s., Budiš, 038 23 Dubové

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 22.12.2010 0:00

Výstavba veterných a slnečných elektrární - Obvodný úrad ŽP v Banskej Štiavnici

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 30.9.2010 0:00

Súhlas na nakladanie s NO- predĺženie platnosti -TRANSPETROL a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 21.12.2010 0:00

Správa o stave ŽP - Krajský úrad ŽP v Banskej Bystrici

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 2.9.2010 0:00

Výstavba fotoaltaickej elektrárne - ERB finančné služby, s.r.o.

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 15.4.2010 0:00

Vyjadrenie ŠVS k PD Nadstavba administratívnych a prevádzkových priestorov Lekáreň sever, Prievidza

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 17.12.2010 0:00

Kotoľna na plnoautomatické bezdymové kúrenie drevnými pilinami a štiepkami - Ján Danko

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 23.4.2010 0:00

Žiadosť o výrub stromov - Ing. Jaromír Rusko

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 20.9.2010 0:00

Malá vodná elektráreň na rieke Hron-Hr.Dúbrava - Hydro-energy a.s.

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 9.4.2010 0:00

Výrub drevín - Obec Sklené Teplice

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 1.3.2010 0:00
Počet záznamov: 355963 - stránka 17565/17799