Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 356300 - stránka 17564/17815

Vyjadrenie k zámeru-"Nadstavba RD,"k.ú. Nová Baňa

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 26.8.2010 0:00

Vyjadrenie k zámeru-"Areál dočasného ubytovania - Hodruša - Hámre, časť Kopanice,"k.ú. Banská Hodruša

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 20.8.2010 0:00

Stavba - Opravárenská hala

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 15.4.2010 0:00

Vyjadrenie k zámeru-"Zmena hosp. budovy na rekreačný domček,"k.ú. Žarnovica, časť Lukavica

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 16.8.2010 0:00

Plán využívania vyťaženého materiálu zo zemníka Seňa na roky 2010-2014 - v y j a d r e n i e

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 3.12.2010 0:00

Vyjadrenie k zámeru-"Rekonštrukcia strechy RD,"k.ú. Banská Hodruša

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 16.8.2010 0:00

Kompostáreň Trhovište -zámer

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 21.4.2010 0:00

Vyjadrenie k zámeru-"Prístupová komunikácia k novostavbám RD,"k.ú. Kľak

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 17.8.2010 0:00

DEKOSTA spol. s.r.o. Bratislava - udelenie súhlasu na nakladanie s NO

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 13.12.2010 0:00

Kompostáreň Trhovište

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 22.4.2010 0:00

TS mesta Tvrdošín - Predĺženie platnosti rozhodnutia

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 1.12.2010 0:00

Plán otvárky prípravy a dobývania vápenca v DP Hosťovce na roky 2011-2020 - v y j a d r e n i e

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 8.12.2010 0:00

OVD Nemocničná , č. 1, 026 01 Dolný Kubín - predĺženie platnosti rozhodnutia

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 6.12.2010 0:00

2010/02488 Súhlas na výrub drevín - 21 ks na parcele č. 560/2, k.ú. Rudník, Obec Rudník

 • Posledná aktualizácia: 12.3.2012 14:19
 • Dátum vytvorenia: 3.11.2010 0:00

2010/02135 Súhlas na výrub drevín - 3 ks na parcele č. 511/4, k.ú. Čižatice, Ľudovít Kertes, Čižatice

 • Posledná aktualizácia: 12.3.2012 14:19
 • Dátum vytvorenia: 28.10.2010 0:00

ŽP EKO QELET a.s. ČSA 1694, č. 4 Martin - zmena rozhodnutia

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 27.10.2010 0:00
Počet záznamov: 356300 - stránka 17564/17815