Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 355963 - stránka 17563/17799

Design Engineering, s.r.o. Žiar nad Hronom - Prístavba Hotela Thermal

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 15.11.2010 0:00

R2 žiar nad Hronom-obchvat- Narodná dialničná spoločnosť a.s.

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 23.9.2010 0:00

Ing. Beczányiová - Rekonštrukcia domu Kutnohorská 24, Kremnica

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 18.10.2010 0:00

žiadosť o výrub stromov-Dušan Valo

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 7.10.2010 0:00

Obec Bzenica - Návrh Zmien a doplnkov č. 1 UP obce Bzenica

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 30.11.2010 0:00

žiadosť o výrub stromov-Stanislav Lovás

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 19.10.2010 0:00

žiadosť o výrub stromov-Ján Mazúch

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 29.9.2010 0:00

STAVIT , Žiar nad Hronom - Prestavba a nadstavba ZŠ na bytový dom v obci Bzenica

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 16.12.2010 0:00

STAVIT , Žiar nad Hronom - 24 bytových jednotiek v obci Bzenica , časť Bukovina

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 16.12.2010 0:00

Stredná odborná škola policajného zboru Pezinok, kontrola

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 22.12.2010 0:00

GEOVIN, s.r.o. Bratislava - Pridelenie VAR

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 17.12.2010 0:00

MŠ COLOR - Žiadosť o schválenie postupu výpočtu množstva emisie znečistujúcich látok

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 22.11.2010 0:00

I.G.C.STROJAL , s.r.o.- Žiadosť o schválenie postupu výpočtu množstva emisie znečistujúcich látok

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 22.11.2010 0:00

Zmena súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom - DRU a. s. Zvolen

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 3.12.2010 0:00

Logan Investment a.s.,Pezinok, súhlas

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 22.12.2010 0:00

Žiadosť o výrub stromov - Ing. Jaromír Rusko

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 20.9.2010 0:00

Zmena súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom - ALUEX s. r. o. Zvolen

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 3.12.2010 0:00

Odstránenie stromov pri dome č. 353 - Obec Vyhne

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 20.8.2010 0:00
Počet záznamov: 355963 - stránka 17563/17799