Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 352163 - stránka 17563/17609

Vyjadrenie k PD "Objekt na bývanie, Dobšinského 1, parc.č. 2416, 2417, 2420, k.ú. Severné mesto"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 26.1.2011 0:00

súhlas orgánu štátnej vodnej správy: Rekonštrukcia Záhradnej ulice, stavebník: Mesto Pezinok

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 30.4.2010 0:00

Potvrdenie o registrácii pre AVE Tornaľa s.r.o. ,Cintorínska 15, 982 01 Tornaľa

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 25.1.2011 0:00

Vyjadrenie k PD "Optická prípojka Slovanet, a.s., a SITEL s.r.o. - IT Centrum, k.ú. Terasa"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 26.1.2011 0:00

Súhlas k povoleniu stredného zdroja znečisťovania ovzdušia - Plynová kotolňa, TERMMING, a.s., Bratislava

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 16.12.2010 0:00

Grafické znázornenie hraníc podniku Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o., Zvolen- vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 25.1.2011 0:00

Vyjadrenie ŠVS č. 2011/00054 - BIDSF C10 Uvolňovanie materiálov z vyraďovania, JAVYS

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 17.1.2011 0:00

Vyjadrenie ŠVS č. 2011/00058 - Obytná zóna Cífer A1-16 Za Mlynskou 1, časť 1

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 12.1.2011 0:00

Vyjadrenie ŠVS k PD Návrh komunikácie, Bojnice, Dubnica

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 26.1.2011 0:00

Vyjadrenie OPK č. OUZP/2011/00178 k stavbe Rekonštrukcia vonkajších rozvodov tepla okruhu VS 17 Prievidza

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 26.1.2011 0:00

Vyjadrenie ŠVS č. 2011/00075 - Obytná zóna Cífer A1-16 Za Mlynskou 1, časť 2

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 10.1.2011 0:00

Súhlas ŠVS č. 2011/00057 - Obytná zóna Cífer A1-16 Za Mlynskou 1, časť 1

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 11.1.2011 0:00
Počet záznamov: 352163 - stránka 17563/17609