Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 352163 - stránka 17562/17609

Vyjadrenie k PD "Rodinný dom - AKTUAL 35, parc.č.102/4 , k.ú. Lorinčík"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 26.1.2011 0:00

Vyjadrenie ŠVS č. 2011/00073 - IBV Cukrová, Trnava - doprava a inžinierske siete

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 18.1.2011 0:00

Vyjadrenie ŠVS č. 2011/00091 - Chodníky v obci Radošovce

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 18.1.2011 0:00

Rozhodnutie o uložení pokuty č.j. 4396506110/9442-37234/Vel SPORT CENTRUM ENDURO, spol. s r.o. , Košice

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 15.12.2010 0:00

Rozhodnutie o uložení pokuty č.j. 4396505910/9355-37442/Kub Obec Nacina Ves , okres Michalovce

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 16.12.2010 0:00

Vyjadrenie ŠVS č. 2011/00076 - Domová ČOV k rekreačnému domu, Horné Orešany

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 11.1.2011 0:00

Vyjadrenie ŠVS č. 2011/00252 - MK Cukrová, Trnava, rekonštrukcia

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 19.1.2011 0:00

Vyjadrenie z hľad. OH k PD k SP "Novostavba rodinného domu, BA -Vrakuňa, ZPH/ 2010/804/II/ MES

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 26.1.2011 0:00

Stanovisko k PD "Rekonštrukcia el. trate, - Námestie osloboditeľov, Košice, k.ú. Stredné mesto"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 26.1.2011 0:00

Vyjadrenie k PD stavby "Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie" pre stavebníka SPOOL a.s. Masarykova 7, Lučenec

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 25.1.2011 0:00

Vyjadrenie k PD "Novostavba rodinného domu , parc.č. 1609/55 , k.ú. Kavečany"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 26.1.2011 0:00

Stanovisko k zámeru „Akumulačná vodná elektráreň Litava"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 24.1.2011 0:00
Počet záznamov: 352163 - stránka 17562/17609