Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 350814 - stránka 17507/17541

rozhodnutie o vodnom toku - k.ú. Báhoň, žiadateľ: SVP š.p., OZ Bratislava

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 26.7.2010 0:00

povolenie na uskutočnenie vodnej stavby "Častá - splašková kanalizácia a ČOV", stavebník: Obec Častá

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 6.5.2010 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Liptovský Ondrej

 • Posledná aktualizácia: 1.7.2011 9:54
 • Dátum vytvorenia: 1.2.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Liptovská Anna

 • Posledná aktualizácia: 1.7.2011 9:54
 • Dátum vytvorenia: 1.2.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Bobrovník

 • Posledná aktualizácia: 1.7.2011 9:54
 • Dátum vytvorenia: 1.2.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Bukovina

 • Posledná aktualizácia: 1.7.2011 9:54
 • Dátum vytvorenia: 1.2.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Prosiek

 • Posledná aktualizácia: 1.7.2011 9:54
 • Dátum vytvorenia: 1.2.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Pavčina Lehota

 • Posledná aktualizácia: 1.7.2011 9:54
 • Dátum vytvorenia: 1.2.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Liptovské Matiašovce

 • Posledná aktualizácia: 1.7.2011 10:17
 • Dátum vytvorenia: 1.2.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Ižipovce

 • Posledná aktualizácia: 1.7.2011 10:17
 • Dátum vytvorenia: 1.2.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Brieštie

 • Posledná aktualizácia: 1.7.2011 10:18
 • Dátum vytvorenia: 1.2.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Turčianské Jaseno

 • Posledná aktualizácia: 1.7.2011 10:18
 • Dátum vytvorenia: 1.2.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Lipovec

 • Posledná aktualizácia: 1.7.2011 10:18
 • Dátum vytvorenia: 1.2.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Sedliacká Dubová

 • Posledná aktualizácia: 1.7.2011 10:18
 • Dátum vytvorenia: 1.2.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Liešno

 • Posledná aktualizácia: 1.7.2011 10:18
 • Dátum vytvorenia: 1.2.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Krivá-most

 • Posledná aktualizácia: 1.7.2011 10:18
 • Dátum vytvorenia: 1.2.2011 0:00
Počet záznamov: 350814 - stránka 17507/17541