Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 352950 - stránka 17507/17648

Určenie podmienok výrubu podľa § 47 ods.7 písm. a) zák. č. 543/2002 Z.z.

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 20.4.2010 0:00

Výrub drevín v obci Muránska Dlhá Lúka

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 6.12.2010 0:00

Stredisko odpadového hospodárstva v Tornali - stanovisko k zámeru

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 1.12.2010 0:00

Súhlas na aplikáciu chemických látok v NP Muránska planina - zastavenie konania

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 19.11.2010 0:00

Výrobný závod LVD Tornaľa - vyjadrenie k projektu stavby

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 2.12.2010 0:00

Výrobný závod LVD Tornaľa - stanovisko k zámeru

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 3.12.2010 0:00

Vyjadrenie ŠSOH k odstráneniu stavby "Rodinný dom"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 15.11.2010 0:00

Vyjadrenie ŠSOH k odstráneniu stavby "Humno, stodola a časť maštale"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 22.11.2010 0:00

Vyjadrenie ŠSOH k stavbe "Zámena oceľovej presklenenej schodiskovej steny"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 29.11.2010 0:00

Vyjadrenie k zaslaniu výsledekov monitoringu - Ján Sihelský, Kalinovo- (ŠSOH-PT-ŽP-2010/02429)

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 8.12.2010 0:00

Vyjadrenie ŠSOH k stavbe "Garáž"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 1.12.2010 0:00

Vyjadrenie ŠSOH k stavbe "Garáž"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 1.12.2010 0:00

Vyjadrenie ŠSOH k stavbe "Novostavba rodinného domu"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 15.12.2010 0:00
Počet záznamov: 352950 - stránka 17507/17648