Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 352162 - stránka 17457/17609

Vvyjadrenie ŠVS - Stavebné úpravy hasičskej stanice v Ružomberku

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 6.12.2010 0:00

2010/00838/BS Vyjadrenie k PD "Drobná prevádzkáreň - diagnostické centrum"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 7.9.2010 0:00

Súhlas na prepravu nebezpečných odpadov pre spoločnosť FINEKOL, s.r.o., 059 76 Mlynčeky 146

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 17.5.2010 0:00

2010/00846/BS Vyjadrenie k PD "Prestavba hospodárskej budovy na bytovú jednotku"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 7.9.2010 0:00

Vyjadrenie §28

 • Posledná aktualizácia: 8.1.2016 11:40
 • Dátum vytvorenia: 20.12.2010 0:00

2010/00885/BS Vyjadrenie k PD "Rekonštrukcia objektu 182/II"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 21.9.2010 0:00

Kolaudačné rozhodnutie

 • Posledná aktualizácia: 8.1.2016 11:40
 • Dátum vytvorenia: 27.12.2010 0:00

2010/00891/BS Vyjadrenie k PD "Osadenie čističky odpadných vôd pre rodinný dom"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 22.9.2010 0:00

2010/02862 Výstavba RD, parc. č. 207/5, k.ú. Beniakovce - nesúhlas

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 10.12.2010 0:00

2010/00896/BS Vyjadrenie k PD "Rodinný dom Banská Belá"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 22.9.2010 0:00

Stanovisko

 • Posledná aktualizácia: 8.1.2016 11:40
 • Dátum vytvorenia: 16.12.2010 0:00

2010/02896 Ortásňše - zriadenie TS a úprava NN siete, k.ú. Ploské nad Torysou - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 17.12.2010 0:00
Počet záznamov: 352162 - stránka 17457/17609