Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 350137 - stránka 17457/17507

Stanovisko k PD "Obnova bytového domu, Irkutská č. 5,6, k.ú. Jazero"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 25.1.2011 0:00

Rozhodnutie o povolení na uskutočnenie vodnej stavby "Domová ČOV Čajkov" - V.Muráni,Tlmače

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 15.12.2010 0:00

Vyjadrenie k stavbe "Rodinný dom" k. ú. Studienka pre žiadateľa Michala Šimeka (OÚŽP-2011/00182/8/HOL)

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 24.1.2011 0:00

Vyjadrenie k PD "Autodielňa a autosalón,prestavba areálu G.Križovič,Želiezovce" - Mesto Želiezovce

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 28.12.2010 0:00

Vyjadrenie k stavbe "Rodinný dom" k. ú. Studienka pre žiadateľku Denisu Temerovú (OÚŽP-2011/00183/9/HOL)

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 24.1.2011 0:00

Vyjadrenie k PD "Rodinný dom, parc.č. 1733/71, k.ú. Myslava"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 25.1.2011 0:00

Vyjadrenie ŠVS k PS „Prístavba obchodných priestorov“ pre investora Alexander Jirmer (A 2010/01084)

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 21.7.2010 0:00

Vyjadrenie ŠVS k PS „Hospodárska usadlosť“ pre investora Ľubomír Kupec (A 2010/01056)

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2010 0:00
Počet záznamov: 350137 - stránka 17457/17507