Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 355963 - stránka 17360/17799

Vyjadrenie k činnostiam - vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 4.11.2010 0:00

Rodinný dom - RNDr. Marcela Mošková

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 20.8.2010 0:00

Vyjadrenie k činnostiam - vydanie stavebného povolenia - stanovisko

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 8.11.2010 0:00

Rozvodňa R6.0 rekonštrukcia R110kV Dalkia Industry - SOKA s.r.o.

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 27.8.2010 0:00

Vyjadrenie k PD : Prieskumné územie Lutila

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 29.6.2010 0:00

Rodinný dom - Adrian Kaliak

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 26.8.2010 0:00

Vyjadrenie k PD : Rekonštrukcia strechy RD, Hliník nad Hronom

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 25.6.2010 0:00

Kotolňa pre sklad veterinárnych liečiv - PHARMACOPOLA

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 27.8.2010 0:00

Vyjadrenie k činnostiam - vydanie rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby - stanovisko

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 8.11.2010 0:00

Vyjadrenie k PD : Oddychovo relaxačná zóna Stará Kremnička

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 29.6.2010 0:00

Rekonštrukcia rodinného domu - Róbert Filús

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 10.9.2010 0:00

Vyjadrenie k PD : Podniková predajňa, Bartošova Lehôtka

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 28.6.2010 0:00

Vyjadrenie k PD : Szavebné úpravy- izolácia vane úložiska, Žiar nad Hronom

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 8.7.2010 0:00

Zimná údržba ciest 2010-2011 - Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 10.9.2010 0:00

Vyjadrenie k PD : Stavebné úpravy - izolácia podlahy, Žiar nad Hronom

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 8.7.2010 0:00

Vyjadrenie k PD : Obnova bytového domu, Žiar nad Hronom

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 9.7.2010 0:00

Vyjadrenie k činnostiam - vydanie povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 4.11.2010 0:00

Vyjadrenie k PD Nájomný bytový dom 60 b.j. a IS, M.R. Štefánika, Bánovce nad Bebravou

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 5.11.2010 0:00

Vyjadrenie k PD : RD, Pitelová

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 29.6.2010 0:00

Stanovisko k vydaniu súhlasu na pasenie a preháňanie hospodárskych zvierat v k.ú. Slizké

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 4.5.2009 0:00
Počet záznamov: 355963 - stránka 17360/17799