Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 352163 - stránka 17360/17609

Rozhodnutie - predĺženie platnosti súhlasu

  • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
  • Dátum vytvorenia: 20.12.2010 0:00

Vyjadrenie orgánu ŠSOH k PD stavby : ,,Prestavba garáže na rodinný dom, kat. úz. Pezinok"

  • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
  • Dátum vytvorenia: 4.10.2010 0:00

Vyjadrenie k zámeru-"Zariadenie na nakladanie s odpadmi(papier a lepenka),"k.ú. Nová Baňa

  • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
  • Dátum vytvorenia: 10.8.2010 0:00

Vyjadrenie k PD "Chata na individuálnu rekreáciu, parc.č. 1344, 1345, k.ú. Čermeľ"

  • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
  • Dátum vytvorenia: 20.12.2010 0:00

Vyjadrenie k zámeru-"RD súp. č. 95," k.ú. Župkov

  • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
  • Dátum vytvorenia: 10.8.2010 0:00

Vyjadrenie k zámeru-"Sklad odpadov zo žel. a nežel. kovov," k.ú. Žarnovica

  • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
  • Dátum vytvorenia: 9.8.2010 0:00

Vyjadrenie k zámeru-"Zámočnícka dielňa," k.ú. Nová Baňa

  • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
  • Dátum vytvorenia: 2.8.2010 0:00

Vyjadrenie k zámeru-"Prístavba predajne krbov v Žarnovici," k.ú. Žarnovica

  • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
  • Dátum vytvorenia: 2.8.2010 0:00

Vyjadrenie k zámeru-"Novostavba polyfunkčného objektu," k.ú. Žarnovica

  • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
  • Dátum vytvorenia: 2.8.2010 0:00

Vyjadrenie k zámeru-"Novostavba garáže," k.ú. Nová Baňa

  • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
  • Dátum vytvorenia: 3.8.2010 0:00

Vyjadrenie k zámeru-"4x Rekreačné chaty,k.ú. Kľak

  • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
  • Dátum vytvorenia: 3.8.2010 0:00

Stanovisko k zámeru - Zakúpenie zariadení na sep. biologicky rozlož. odpadov," k.ú. Veľké Pole

  • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
  • Dátum vytvorenia: 8.9.2010 0:00

Stanovisko k zámeru - Zakúpenie mobilného drviča pre obec Píla," k.ú. Píla

  • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
  • Dátum vytvorenia: 10.8.2010 0:00

Vyjadrenie orgánu ŠSOH k PD stavby : ,,Prestavba rodinného domu, kat. úz. Veľké Tŕnie"

  • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
  • Dátum vytvorenia: 29.9.2010 0:00

Stanovisko k ÚR- Polyfunkčný objekt COLD, Kasárenská, Trenčín - COLDservis-Peter Čapák, Trenčín

  • Posledná aktualizácia: 4.1.2013 12:42
  • Dátum vytvorenia: 11.10.2010 0:00

Stanovisko k - Zmena a doplnok č.2/2010 územného plánu mesta Trenčianske Teplice - Mesto Trenčianske Teplice

  • Posledná aktualizácia: 4.1.2013 12:42
  • Dátum vytvorenia: 13.8.2010 0:00

Vyjadrenie orgánu ŠSOH k PD stavby : ,,Rekreačná chata, kat. úz. Budmerice"

  • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
  • Dátum vytvorenia: 11.10.2010 0:00
Počet záznamov: 352163 - stránka 17360/17609