Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 355963 - stránka 17359/17799

Vyjadrenie -Aplica s.r.o. B. Bystrica- vyjadrenie k PD stavby Bioplynová stanica Hontianske Nemce

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 29.10.2010 0:00

Rozhodnutie - povolenie výnimky na rušenie pokoja a ticha na území PR Ortov

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 18.10.2010 0:00

Rozhodnutie ŠVS - Wittur s.r.o., Krupina - povolenie na osobitné užívanie vôd

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 5.11.2010 0:00

Novostavba rodinného domu - Mgr. Eva Pavlová

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 19.8.2010 0:00

Zmena účelu využitia garáže na pneuservis - Milan Mališ

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 16.8.2010 0:00

Novostavba penziónu Tralaland Trnavá Hora - AGROHONT DUDINCE, družstvo

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 14.10.2010 0:00

Súhlas na nakladanie s NO - COMERCOMP s.r.o. I.Madácha 9, Veľký Krtíš

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 13.10.2010 0:00

Predĺženie platnosti súhlasu na nakladanie s NO - ONCOMEDICAL s.r.o. Železninčá 846/10, V.Krtíš

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 20.10.2010 0:00

Reštaurácia koliba - Jozef Kmeť

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 26.10.2010 0:00

Prístavba garáže k RD na Pneuservis - Milan Mališ

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 17.9.2010 0:00

Súhlas na zber starých vozidiel - KOVOD, a.s. Robotnícka 10, Banská Bystrica, prevádzka Malý Krtíš

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 12.10.2010 0:00

Rozšírenie skladovacích priestorov NEMAK Slovakia - STO, s.r.o.

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 12.10.2010 0:00

Vyjadrenie k činnostiam - vydanie stavebného povolenia

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 4.11.2010 0:00

Zateplenie bytového domu - Full house s.r.o. architektonicko-projekčný ateliér

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 12.10.2010 0:00

Vyjadrenie k činnostiam - vydanie územného rozhodnutia

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 4.11.2010 0:00

Hala na nakladanie s odpadmi - STO, s.r.o.

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 20.8.2010 0:00

Stolárska dielňa - Ivan Olajec

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 19.8.2010 0:00

Vyjadrenie k PD : Výmena schodiskových stien, Žiar nad Hronom

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 21.6.2010 0:00
Počet záznamov: 355963 - stránka 17359/17799