Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 352163 - stránka 17359/17609

Stanovisko orgánu ŠSOH k zmene IP: ,,Rodičovský odchov s rozmnožovacím chovom"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 27.9.2010 0:00

Nepovolený výrub drevín v k.ú. Plešivec, okres Rožňava - odloženie veci

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 29.2.2008 0:00

Nepovolený výrub drevín v k.ú. Slavošovce, okres Rožňava - odloženie veci

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 18.6.2008 0:00

Žiadosť o vyjadrenie: Kaltenecker - prístavba haly a predajne pivovaru, okres Rožňava

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 26.11.2010 0:00

Zmeny a doplnky ÚPN mesta Rožňava - oznámenie o strategickom dokumente od Mesta Rožňava

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 30.11.2010 0:00

Žiadosť o vyjadrenie: Rekonštrukcia NN vedení, I. etapa, okres Rožňava, k.ú. Dobšiná

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 8.12.2010 0:00

vyjadrenie k výstavbe dotýkajúcej sa OH

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 20.12.2010 0:00

Kontrola

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 20.12.2010 0:00

Nález exemplára Buteo buteo, okres Rožňava - prevzatie a rehabilitácia, vypustenie do voľnej prírody

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 10.12.2010 0:00

Vyjadrenie k zámeru-"Novostavba RD Laguna 9," k.ú. Žarnovica

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 20.8.2010 0:00

Vyjadrenie k PD "4-bytové jednotky, Národná trieda, parc.č. 3951/2, 3970/18, k.ú. Severné mesto"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 20.12.2010 0:00

Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 17.12.2010 0:00

Vyjadrenie k zámeru-"Novostavba RD ZETA," k.ú. Horné Hámre

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 13.8.2010 0:00

Žiadosť o vyjadrenie: Rekonštrukcia vodovodu, VVS, a.s. závod Rožňava

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 15.12.2010 0:00

Vyjadrenie k zámeru-"Novostavba RD NEMO s garážou," k.ú. Orovnica

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 13.8.2010 0:00

Rozhodnutie - predĺženie platnosti súhlasu

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 20.12.2010 0:00

Vyjadrenie orgánu ŠSOH k PD stavby : ,,Novostavba rodinného domu, kat. úz. Veľké Šenkvice"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 4.10.2010 0:00

Vyjadrenie k zámeru-"Rekonštrukcia a prístavba RD č. 352," k.ú. Malá Lehota

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 13.8.2010 0:00
Počet záznamov: 352163 - stránka 17359/17609