Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 348179 - stránka 17358/17409

Vyjadrenie k PD "Novostavba RD Rybník" - Ing.V.Balega,Levice

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 12.1.2011 0:00

Vyjadrenie k PD "Technická infraštruktúra - IBV - Svätojánska pustatina Levice" - VPÚ DECO Bratislava

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 30.12.2010 0:00

Vyjadrenie k PD "Technická infraštruktúra - IBV - Nixbród Levice" - VPÚ DECO Bratislava

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 30.12.2010 0:00

Psittacus erithacus - zaslanie originálu druhovej karty exemplára živočícha.

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 5.1.2011 0:00

Výzva na doručenie kópie druhovej karty pre exemplára živočícha - Psittacus erithacus.

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 10.1.2011 0:00

Výzva na doručenie kópie druhovej karty pre exemplára živočícha - Caiman crocodilus crocodilus.

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 10.1.2011 0:00

Výzva na doručenie kópie druhovej karty pre exemplára živočícha - Psittacus erithacus.

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 13.1.2011 0:00

Upozornenie na zmenu tlačiva druhovej karty pre exemplára živočícha - Psittacus erithacus.

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 13.1.2011 0:00

Stanovisko k zámeru "Akumulačná vodná elektráreň Litava" - MŽP SR Bratislava

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 12.1.2011 0:00

Vyjadrenie k PD "Novostavba RD Bohunice" - R.Červienka,Kalná nad Hronom

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 29.12.2010 0:00

Zmena integrovaného povolenia pre prevádzku "Skládka odpadov Nový Tekov" - SIŽP Banská Bystrica

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 10.1.2011 0:00

Vyjadrenie k PD "Betonárka Peva, parc.č. 7996, 7997, 7998, 8000, k.ú. Krásna"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 25.1.2011 0:00

Škody pôsobené chránenými živočíchmi v okrese Levice v roku 2010 - KÚŽP Nitra

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 29.12.2010 0:00

Odovzdanie poraneného živočícha - Rehabilitačná stanica živočíchov B.Štiavnica

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 7.1.2011 0:00

Vyjadrenie k PD "Novostavba RD Tlmače" - Ing.M.Kotrus,Levice

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 29.12.2010 0:00

vyjadrenie k výstavbe dotýkajúcej sa OH

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 17.1.2011 0:00

Stanovisko k PD "Obnova bytového domu, Kežmarská č. 32, k.ú. Terasa"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 25.1.2011 0:00
Počet záznamov: 348179 - stránka 17358/17409