Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 351320 - stránka 17358/17566

Vyjadrenie ŠVS - Rekonštrukcia a nadstavba hasičskej zbrojnice Voderady

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 3.11.2010 0:00

Oznámenie o zaradení podniku, nezaradený podnik - PCL Servis, s.r.o., Bratislava 2

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 15.12.2010 0:00

J. Nosál, Trstín - Odvolanie voči rozhodnutiu

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 30.12.2009 0:00

Vyjadrenie k ÚR - Podkrovné byty Dostojevského rad 25, Bratislava 1

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 28.12.2010 0:00

Vyjadrenie ŠVS - Objekt pre mobilnú čistiacu komoru v lokalite Špačince

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 22.11.2010 0:00

Vyjadrenie ŠVS - Spaľovňa priemyselných odpadov Chemolak, a.s. Smolenice

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 26.10.2010 0:00

Stanovisko ŠVS k zámeru Zariadenie na zber odpadov, Trnava, zberné dvory II. - VI., VIII.

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 24.11.2010 0:00

MAX Servis, s.r.o. - Odvolanie voči rozhodnutiu

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 18.5.2010 0:00

ÚVTOS a ÚVV Leopoldov - Odvolanie voči rozhodnutiu

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 19.4.2010 0:00

Obec Bežovce - skládka

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 23.7.2010 0:00

T. Hončík, Bratislava - Odvolanie voči rozhodnutiu

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 17.9.2010 0:00

Vyjadrenie ŠVS č. 2010/02471 - Rekonštrukcia telocvične a spojovacieho traktu ZŠ s MŠ Jaslovské Bohunice

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 29.10.2010 0:00

Nelegálna skládka Kristy

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 4.5.2010 0:00

Vyjadrenie ŠVS č. 2010/02588 - Rodinný dom s tepelným čerpadlom a vsakovacím zariadením, Dolné Orešany

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 19.11.2010 0:00

Nelegálna skládka Vyšná Rybnica

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 5.5.2010 0:00

LESY SR: Zariadenie na zhodnocovanie odpadov

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 20.9.2010 0:00

Vyjadrenie z hľad. OH k PD "Adm. prev budova Q 99, Čunovo", ZPH/2010/00786/V/GRE z 26.01.2010

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 26.1.2010 0:00

Územný plán obcí Krčava a Orechová

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 19.10.2010 0:00
Počet záznamov: 351320 - stránka 17358/17566