Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 352163 - stránka 17357/17609

Vyjadrenie k zámeru-"Záhradný dom,"k.ú. Nová Baňa - Bukovina

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 26.8.2010 0:00

Obnova MP STL M12, Topoľany ul. Topolianska, jarná, letná

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 14.4.2010 0:00

Vyjadrenie k zámeru-"Prestavba, prístavba, nadstavba RD súp. č. 25,"k.ú. Žarnovica

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 26.8.2010 0:00

Vyjadrenie k zámeru-"Nadstavba RD,"k.ú. Nová Baňa

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 26.8.2010 0:00

Vyjadrenie k zámeru-"Areál dočasného ubytovania - Hodruša - Hámre, časť Kopanice,"k.ú. Banská Hodruša

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 20.8.2010 0:00

Stavba - Opravárenská hala

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 15.4.2010 0:00

Vyjadrenie k zámeru-"Zmena hosp. budovy na rekreačný domček,"k.ú. Žarnovica, časť Lukavica

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 16.8.2010 0:00

Plán využívania vyťaženého materiálu zo zemníka Seňa na roky 2010-2014 - v y j a d r e n i e

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 3.12.2010 0:00

Vyjadrenie k zámeru-"Rekonštrukcia strechy RD,"k.ú. Banská Hodruša

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 16.8.2010 0:00

Kompostáreň Trhovište -zámer

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 21.4.2010 0:00

Vyjadrenie k zámeru-"Prístupová komunikácia k novostavbám RD,"k.ú. Kľak

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 17.8.2010 0:00

DEKOSTA spol. s.r.o. Bratislava - udelenie súhlasu na nakladanie s NO

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 13.12.2010 0:00

Kompostáreň Trhovište

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 22.4.2010 0:00

TS mesta Tvrdošín - Predĺženie platnosti rozhodnutia

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 1.12.2010 0:00

Plán otvárky prípravy a dobývania vápenca v DP Hosťovce na roky 2011-2020 - v y j a d r e n i e

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 8.12.2010 0:00

OVD Nemocničná , č. 1, 026 01 Dolný Kubín - predĺženie platnosti rozhodnutia

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 6.12.2010 0:00
Počet záznamov: 352163 - stránka 17357/17609