Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 355963 - stránka 17357/17799

Vyjadrenie k PD - IBV SLIAĆ - RYBÁRE JUH

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 9.11.2010 0:00

Upustenie od variantného riešenia zámeru pre pripravovanú stavbu " MVE Poprad - Orlov"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 11.11.2010 0:00

Rozšírenie rozvodu plynu v obci Tešedíkovo, OP - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 9.11.2010 0:00

Rozhodnutie o uložení pokuty č. 4396305710/7918-27481/Čat Gemer Universal, s.r.o. Rimavská Sobota (RS)

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 12.11.2010 0:00

Rozhodnutie o uložení pokuty 4396305810/7772-27465/Hut Milan Vidiečan - DARO Žarnovica, prevádzka

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 12.11.2010 0:00

Rozhodnutie o uložení pokuty 4396306110/7878-27866/Slo Obec Ožďany (RS)

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 12.11.2010 0:00

Rozhodnutie o uložení pokuty č. 439606210/7911-27903/Beň TURBOTEAM, spol. s r. o. B. Bystrica (BB)

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 12.11.2010 0:00

Rozhodnutie o uložení pokuty č. 439606310/7929-28121/Beň Obec Širkovce (RS)

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 12.11.2010 0:00

Rozhodnutie o uložení pokuty 4396306610/7951-28497/Schl Obec Pohorelá (BR)

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 12.11.2010 0:00

Rozhodnutie o opatrení na nápravu 4396306710/7951-28497/Schl Obec Pohorelá (BR)

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 12.11.2010 0:00

Výročná správa o činnosti KÚ ŽP v Trenčíne za rok 2009 , zn. OÚŽP/2010/00663

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 10.3.2010 0:00

vyjadrenie ŠVS: "SO 02: Košice, Terchovská ul. - úprava VN kábla"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 11.11.2010 0:00

Rozhodnutie o uložení pokuty 4396306910/7766-29167/Ste PAZZ, s. r. o.

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 12.11.2010 0:00

Rozhodnutie o uložení pokuty 4396304810/7250-24729/Slo Baňa Dolina, a. s. Veľký Krtíš (VK)

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 12.11.2010 0:00
Počet záznamov: 355963 - stránka 17357/17799