Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 355963 - stránka 17356/17799

Postúpenie spisového materiálu na vybavenie Mestu Nitra, Oddeleniu komunálnych činností a ŽP

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 9.11.2010 0:00

Správny delikt za nelegálny výrub drevín na pozemku o parcelnom čísle 338/1 a 336/4 v k. ú. Topoľčianky

 • Posledná aktualizácia: 27.9.2011 8:57
 • Dátum vytvorenia: 5.11.2010 0:00

Postúpenie spisového materiálu na vybavenie Obci Lužianky

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 7.9.2010 0:00

Vyjadrenie k PD stavby s názvom "Rodinný dom" na pozemku par.č. 1068/3 v k.ú. Banská Štiavnica

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 27.7.2010 0:00

Vyjadrenie k PD stavby s názvom "Rekreačná chata" na pozemku par.č. 6607, v k.ú. Banská Štiavnica

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 9.7.2010 0:00

Rozhodnutie o uložení pokuty č. 4396305210/7576-26564/Beň FYSE , s. r. o. Koláre (VK)

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 12.11.2010 0:00

Rozhodnutie o uložení pokuty 4396305310/7801-26648/Slo WOODIMPEX, s. r. o. Kolárovo, areál Sudince (KR

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 12.11.2010 0:00

Stanovisko k bodom v rozhodnutí č. OÚŽP/2009/02148-06" , zn. OÚŽP/2010/00072

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 14.1.2010 0:00

Rozhodnutie o uložení pokuty č.4396305410/7739-26709/Čat VINICA a.s., Cesta Slobody 771, 991 28 Vinica

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 12.11.2010 0:00

Potvrdenie pre SRZ MO Orlov

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 5.11.2010 0:00

Rozhodnutie o uložení pokuty č. 4396305510/7698-26867/Čat Anton Brindza AB TRANS, A. H. Škultétyho 353/52,

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 12.11.2010 0:00
Počet záznamov: 355963 - stránka 17356/17799