Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 350137 - stránka 17263/17507

Kanalizácia a ČOV - Chata DAniela- CK Agnetúra OK

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 3.11.2010 0:00

Kanalizácia a ČOV - Chata DAniela- CK Agnetúra OK

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 3.11.2010 0:00

Novostavba rodinného domu- Jozef Krištof

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 2.11.2010 0:00

Novostavba kvetinárstvo LOTOS - Jozef Lipnianky

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 20.10.2010 0:00

Rekonštrukcia domu Kutnohorská 24 KLrmenica- Ing. Ľudmila Beczányiová

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 19.10.2010 0:00

Zateplenie bytového domu- BSD 491-Full House s.r.o.

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 6.10.2010 0:00

Žiadosť o vyjadrenie k UR a SP na stavbu "Rekreačný dom" pre Ing. P.Pepicha

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 2.3.2010 0:00

Poľnohosopdrárska bioplynová stanica Trubín- Energy Bio s.r.o.

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 5.10.2010 0:00

Žiadosť o vyjadrenie k UR a SP na stavbu "Rekreačný dom" pre Ing.D. Randušku

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 2.3.2010 0:00

Vyjadrenie k PD - Rodinný dom,ThDr. Ing. Peter Kičin, Piešťany

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 16.12.2010 0:00

Plocha na uskladnenie Al čapov- Sapa Profily a.s.

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 5.10.2010 0:00

Žiadosť o vyjadrenie k UR a SP na stavbu "Futbalové ihrisko" pre Obec Čierny Balog

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 2.3.2010 0:00

Žiadosť o stanovisko k "Zaradenie pozemkov do stupňa ochrany" pre Jasná Development a.s.

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 3.3.2010 0:00

Vrátenie certifikátu na MŽP SR.

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 6.12.2010 0:00

Františkánsky kláštor Kremnica, Sýpka- Rímskokatolícka cirkev-farnosť Kremnica

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 28.9.2010 0:00

Vystavenie dokladov na exempláre druhu Testudo graeca.

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 17.12.2010 0:00

Žiadosť o vydanie stanoviska k uvedeniu pozemkov do pôvodného stavu

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 24.9.2010 0:00

Žiadosť o vyjadrenie k UR na stavbu "Rozšírenie verejného vodovodu Komov- Latky" pre Obec Čierny Balog

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 5.3.2010 0:00

Žiadosť o výnimku z nezameniteľného označenia exemplárov chráneného druhu - odpoveď.

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 30.11.2010 0:00
Počet záznamov: 350137 - stránka 17263/17507