Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 352162 - stránka 17263/17609

2010/02683 Kanalizácia a ČOV Ploské, parc. č. 169/48 k.ú. Ploské - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 6.12.2010 0:00

Potvrdenie o registrácii pre Juraj Blaho , JUMBO, Veľké Zálužie

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 29.11.2010 0:00

povolenie podľa §21 ods.1písm.d/ vodného zákona pre SC ŽSK ,Závod Orava D.K. - prevádzka Trstená

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 10.11.2010 0:00

Žiadosť o schválenie postupu výpočtu množstva emisie znečistujúcich látok- Mincovňa Kremnica š.p.

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 21.10.2010 0:00

Žiadosť o schválenie postupu výpočtu množstva emisie znečistujúcich látok- Transform Recykling a.s.

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 21.10.2010 0:00

2010/02071 Valaliky, Geča skupinový vodovod - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 6.12.2010 0:00

Informácia o kvalite ovzdušia a o podobe jednotlivých zdrojov na jeho znečisťovaní na rok 2009

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 11.11.2010 0:00

Vodné dielo Žiar nad Hronom- SSE a.s.

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 28.10.2010 0:00

Rekonštrukcia úpravovn bentonitu- Envigeo a.s.

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 3.11.2010 0:00

Modernizácia medailovne- Mincovňa Kremnica š.p.

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 10.11.2010 0:00

2010/02968 Novostavba rodinného domu Selce, parc.č. 682/1,682/2,0682/3 - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 1.12.2010 0:00
Počet záznamov: 352162 - stránka 17263/17609