Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 350137 - stránka 17262/17507

Stavebník : Gabriela Paráková, Mlynské pole 16, 900 91 Limbach

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 20.12.2010 0:00

Povolenie na vodnú stavbu Areál Ukrniská, Prievidza, rekonštrukcia sietí, verejný vodovod

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 16.12.2010 0:00

Zmena povolenia na vypúšťanie odpadových vôd z plážového kúpaliska Bojnice

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 20.12.2010 0:00

SOJA CEREAL s.r.o., čerpacia stanica Svätý Jur

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 20.12.2010 0:00

SOJA CEREAL spol.s r.o.

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 20.12.2010 0:00

Holcim(Slovensko) a.s., prevádzka Pezinok,zmena postupu výpočtu

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 20.12.2010 0:00

EBA s.r.o., kompostáreň Pezinok

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 20.12.2010 0:00

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, kotolňa Papiernička

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 20.12.2010 0:00

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, kotolňa Papiernička

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 20.12.2010 0:00

Skladovací Areál Svätý Jur, nájomný priestor Martinrea, linka na nanášanie náterových hmôt

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 20.12.2010 0:00

Vyjadrenie OH k PD k k SK gáráž a záhradný sklad

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 10.12.2010 0:00

Vyjadrenie OH k PD k SK obnova obalového plášťa výrobnej haly firmy REKU Slovakia

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 15.12.2010 0:00

Rozhodnutie OH -súhlas na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti - AUTOVRAKY s.r.o.

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 30.11.2010 0:00

Lesná cesta Bukovec- LESY SR š.p.

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 3.11.2010 0:00
Počet záznamov: 350137 - stránka 17262/17507