Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 352162 - stránka 17262/17609

Žiadosť o stanovisko k DSZ/DUR - Rýchlostná cesta R2 Lovinobaňa, Tomášovce - Oždany, ŽP-2010/02183

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 6.12.2010 0:00

,,Rekonštrukcia NTL plynovodu - Nitra, ul. 8 mája "-stanovisko orgánu ochrany ovzdušia OÚŽP Nitra

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 27.8.2010 0:00

Vyjadrenie k PD"Rodinný dom v Málinci" - Denisa Tomaníková, Málinec 380, Málinec- (ŠSOH-PT-ŽP-2010/02089)

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 18.10.2010 0:00

"Autosklo Nitra"-stanovisko orgánu ochrany ovzdušia OÚŽP Nitra

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 31.8.2010 0:00

Oznámenie o vykonaní kontroly - PJ, s.r.o., 985 32 Veľká nad Ipľom, ŽP-2010/02228

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 6.12.2010 0:00

Vyjadrenie k PD - IPR 10045/5 Ťažké havárie/Nezávislý zdroj el. napájania - Slovenské elektrárne, a.s.

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 26.10.2010 0:00

Vyjadrenie k PD - Rakovice - obytná zóna IIII - infraštruktúra

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 2.12.2010 0:00

Informác. o kvalite ovzdušia a podiele jednot. zdrojov na jeho zneč za rok 2009, ŽP-2010/02273

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 6.12.2010 0:00

2010/02476, Viacúčelové ihrisko Zlatá Idka, parc. č. 614, k.ú. Zlatá Idka - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 6.12.2010 0:00

2010/02477, Výrobná hala STAWI s.r.o. Bidovce - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 6.12.2010 0:00

Rozhodnutie - súhlas na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti , Ing. Miroslav Tóth Nitra

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 4.11.2010 0:00

2010/02539 Sady nad Torysou, Košická Polianka, vodovod - rozšírenie - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 6.12.2010 0:00

2010/02294 Kysak - rozšírenie kanalizácie - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 6.12.2010 0:00

Potvrdenie o registrácii pre Fast plus, spol. s.r.o.

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 27.10.2010 0:00
Počet záznamov: 352162 - stránka 17262/17609