Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 349122 - stránka 17261/17457

Stanovisko ŠVS č. 2010/02753 - Pneuservis Kubovič, Bučany

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 15.12.2010 0:00

Vyjadrenie ŠVS č. 2010/02661 - Centrum vyraďovania V1, Jaslovské Bohunice

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 15.12.2010 0:00

Vyjadrenie ŠVS č. 2010/02689 - Oddychová rekreačná zóna Kočišské, Trnava - verejné športovisko

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 15.12.2010 0:00

Vyjadrenie ŠVS č. 2010/02642 - Prevádzka rýchleho občerstvenia pri DK Trnava

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 15.12.2010 0:00

2010/02625 RD novostavba, parc. č. 1415/2, k. ú. Čaňa - vyjadrenie z hľadiska odpadového hospodárstva

 • Posledná aktualizácia: 12.3.2012 14:20
 • Dátum vytvorenia: 29.10.2010 0:00

Stanovisko ŠVS č. 2010/02528 - Zátvor II., Občianska vybavenosť, Trnava

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 16.11.2010 0:00

2010/02622 RD novostavba, parc. č. 115/1, k. ú. Kechnec - vyjadrenie z hľadiska odpadového hospodárstva

 • Posledná aktualizácia: 12.3.2012 14:20
 • Dátum vytvorenia: 2.11.2010 0:00

2010/02855 Prepoj optickej siete Furča - Zdoba - vyjadrenie z hľadiska odpadového hospodárstva

 • Posledná aktualizácia: 12.3.2012 14:20
 • Dátum vytvorenia: 10.12.2010 0:00

Vyjadrenie ŠVS č. 2010/02693 - Sklad pomocného materiálu, Trnava

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 15.12.2010 0:00

Rekonštrukcia administratívnej budovy na predajňu - Viliam Schmidt

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 21.12.2010 0:00

Vyjadrenie ŠVS č. 2010/02731 - prepojovacia komunikáciamedzi ul. Mudroňa a Hella, Trnava

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 15.12.2010 0:00

Zmena súhlasu na nakladanie s NO, AUTO VALAS, s.r.o., Pri prachárni 7, Košice

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 2.12.2010 0:00

Velkoobchod Bukov, ČS PHM, 2010/1326/BB4

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 9.12.2010 0:00
Počet záznamov: 349122 - stránka 17261/17457