Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 352160 - stránka 17259/17608

Vyjadrenie 2010/01940 - Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami a polyfunkciou, Trnava

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 4.8.2010 0:00

Vyjadrenie 2010/01955 - MOK Trnava VÚJE - Okružná 5

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 16.8.2010 0:00

Vyjadrenie org. ochr. prírody a krajiny pre stavbu " 18 b.j. náj. byty + TV Vislanka"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 22.11.2010 0:00

Vyjadrenie 2010/01930 - Obytný súbor Trnava, Zátvor II. - bytový dom B03

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 2.8.2010 0:00

Vyjadrenie 2010/01938 - Parkovisko a spevnené plochy pri bytovom dome s č. 5888

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 28.7.2010 0:00

povolenie vodnej stavby: "Zázemie hotela GOLDEN ROYAL - vodný zdroj"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 1.12.2010 0:00

Vyjadrenie 2010/1893 - Bytový dom s priestormi pre obchod a služby, Trnava - Modranka

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 3.8.2010 0:00

Vyjadrenie k PD stavby"Novostavba RD " parcela č . 85/2 a 86 v k. ú. Žikava

 • Posledná aktualizácia: 27.9.2011 8:57
 • Dátum vytvorenia: 3.12.2010 0:00

Vyjadrenie k PD stavby"Novostavba RD " parcela č . 960/13 v k. ú. Veľké Chrášaťany

 • Posledná aktualizácia: 27.9.2011 8:57
 • Dátum vytvorenia: 3.12.2010 0:00

vyjadrenie ŠVS pre stavebné konanie: "CASSOVAR BUSINESS CENTER II KOŠICE -3.etapa Komplex Cassovar"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 23.11.2010 0:00

Vyjadrenie č. 2010/01952 - Domová ČOV, Trstín

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 28.7.2010 0:00

Vyjadrenie 2010/01694 - Stanica katódovej ochrany Boleráz

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 6.7.2010 0:00

Vyjadrenie 2010/01820 - Rýchlostná cesta R1 Vlčkovce - Križovany nad Dudváhom - protihlukové opatrenia

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 21.7.2010 0:00
Počet záznamov: 352160 - stránka 17259/17608