Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 350137 - stránka 17259/17507

Vyjadrenie k zámeru-"Sklad odpadov zo žel. a nežel. kovov," k.ú. Žarnovica

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 9.8.2010 0:00

Vyjadrenie k zámeru-"Zámočnícka dielňa," k.ú. Nová Baňa

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 2.8.2010 0:00

Vyjadrenie k zámeru-"Prístavba predajne krbov v Žarnovici," k.ú. Žarnovica

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 2.8.2010 0:00

Vyjadrenie k zámeru-"Novostavba polyfunkčného objektu," k.ú. Žarnovica

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 2.8.2010 0:00

Vyjadrenie k zámeru-"Novostavba garáže," k.ú. Nová Baňa

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 3.8.2010 0:00

Vyjadrenie k zámeru-"4x Rekreačné chaty,k.ú. Kľak

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 3.8.2010 0:00

Stanovisko k zámeru - Zakúpenie zariadení na sep. biologicky rozlož. odpadov," k.ú. Veľké Pole

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 8.9.2010 0:00

Stanovisko k zámeru - Zakúpenie mobilného drviča pre obec Píla," k.ú. Píla

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 10.8.2010 0:00

Vyjadrenie orgánu ŠSOH k PD stavby : ,,Prestavba rodinného domu, kat. úz. Veľké Tŕnie"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 29.9.2010 0:00

Stanovisko k ÚR- Polyfunkčný objekt COLD, Kasárenská, Trenčín - COLDservis-Peter Čapák, Trenčín

 • Posledná aktualizácia: 4.1.2013 12:42
 • Dátum vytvorenia: 11.10.2010 0:00

Stanovisko k - Zmena a doplnok č.2/2010 územného plánu mesta Trenčianske Teplice - Mesto Trenčianske Teplice

 • Posledná aktualizácia: 4.1.2013 12:42
 • Dátum vytvorenia: 13.8.2010 0:00

Vyjadrenie orgánu ŠSOH k PD stavby : ,,Rekreačná chata, kat. úz. Budmerice"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 11.10.2010 0:00

Stanovisko k - Územný plán obce Mníchova Lehota - Obec Mníchova Lehota

 • Posledná aktualizácia: 4.1.2013 12:42
 • Dátum vytvorenia: 14.6.2010 0:00

Stanovisko k ÚR- Polyfunkčný nájomný bytový dom Tri lipy, Trenčianske Mitice - Obec Trenčianske Mitice

 • Posledná aktualizácia: 4.1.2013 12:42
 • Dátum vytvorenia: 5.11.2010 0:00

Žiadosť o poskytnutie informácie - Podomoví obchodníci v okr. Žarnovica

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 12.11.2010 0:00
Počet záznamov: 350137 - stránka 17259/17507