Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 339809 - stránka 16839/16991

2010/01860 obec Sokoľ, k. ú. Sokoľ - uloženie pokuty a nápravných opatrení na nápravu nezákonného stavu

 • Posledná aktualizácia: 12.3.2012 14:20
 • Dátum vytvorenia: 11.11.2010 0:00

2010/00792/BS Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber ostatných odpadov

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 1.12.2010 0:00

2010/01859 D.H.S TREADE, s.r.o. - nelegálne uskladňovanie odpadu - uloženie pokuty

 • Posledná aktualizácia: 12.3.2012 14:20
 • Dátum vytvorenia: 15.11.2010 0:00

2010/00818/BS Vyjadrenie k PD "Osadenie čističky splaškovej kanalizácie pri dome"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 6.9.2010 0:00

Vvyjadrenie ŠVS - Stavebné úpravy hasičskej stanice v Ružomberku

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 6.12.2010 0:00

2010/00838/BS Vyjadrenie k PD "Drobná prevádzkáreň - diagnostické centrum"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 7.9.2010 0:00

Súhlas na prepravu nebezpečných odpadov pre spoločnosť FINEKOL, s.r.o., 059 76 Mlynčeky 146

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 17.5.2010 0:00

2010/00846/BS Vyjadrenie k PD "Prestavba hospodárskej budovy na bytovú jednotku"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 7.9.2010 0:00

Vyjadrenie §28

 • Posledná aktualizácia: 8.1.2016 11:40
 • Dátum vytvorenia: 20.12.2010 0:00

2010/00885/BS Vyjadrenie k PD "Rekonštrukcia objektu 182/II"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 21.9.2010 0:00
Počet záznamov: 339809 - stránka 16839/16991