Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 336791 - stránka 16839/16840

CKP Krajinnoekologický plán a Miestny územný systém ekologickej stability obce Mikulášová

 • Posledná aktualizácia: 12.12.2013 11:36
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2008 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability obce Kobyly

 • Posledná aktualizácia: 12.12.2013 11:36
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2006 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability obce Kľušov

 • Posledná aktualizácia: 12.12.2013 11:36
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2002 0:00

CKP Krajinnoekologický plán a Miestny územný systém ekologickej stability obce Jedlinka

 • Posledná aktualizácia: 12.12.2013 11:36
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2008 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre územný plán obce Janovce

 • Posledná aktualizácia: 12.12.2013 11:36
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2002 0:00

CKP Krajinnoekologický plán a Miestny územný systém ekologickej stability obce Hutka

 • Posledná aktualizácia: 12.12.2013 11:35
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2008 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre územný plán obce Hervartov

 • Posledná aktualizácia: 12.12.2013 11:35
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2003 0:00

CKP Krajinnoekologický plán a Miestny územný systém ekologickej stability obce Hažlín

 • Posledná aktualizácia: 12.12.2013 11:15
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2008 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre územný plán obce Gaboltov

 • Posledná aktualizácia: 12.12.2013 11:15
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2003 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre územný plán obce Fričkovce

 • Posledná aktualizácia: 12.12.2013 11:15
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2005 0:00

CKP Krajinnoekologický plán a Miestny územný systém ekologickej stability obce Ďapalovce

 • Posledná aktualizácia: 12.12.2013 11:15
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2008 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre územný plán obce Buclovany

 • Posledná aktualizácia: 12.12.2013 11:15
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2003 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre územný plán obce Čierne nad Topľou

 • Posledná aktualizácia: 12.12.2013 11:15
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2008 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre územný plán obce Beloveža

 • Posledná aktualizácia: 12.12.2013 11:15
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2008 0:00

CKP Krajinnoekologický plán a Miestny územný systém ekologickej stability obce Becherov

 • Posledná aktualizácia: 12.12.2013 11:15
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2008 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre územný plán obce Bardejovská Dlhá Lúka

 • Posledná aktualizácia: 12.12.2013 11:15
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2007 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre územný plán obce Bystré

 • Posledná aktualizácia: 12.12.2013 11:15
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2001 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre územný plán obce Bardejovská Nová Ves

 • Posledná aktualizácia: 12.12.2013 10:50
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2007 0:00

CKP Krajinnoekologický plán a Miestny územný systém ekologickej stability obce Benkovce

 • Posledná aktualizácia: 12.12.2013 10:50
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2008 0:00
Počet záznamov: 336791 - stránka 16839/16840