Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 343429 - stránka 16839/17172

Vyjadrenie k činnostiam OPaK - terénne úpravy (ŽP-2010/02364)

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 2.12.2010 0:00

Vyjadrenie č.OÚŽP 2010/01672 ZS a RR bod Považská Bystrica - Rozkvet

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 3.12.2010 0:00

Náhrada škody - oznámenie (ŽP-2010/02058)

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 11.10.2010 0:00

Vyjadrenie - Plavecké centrum, Piešťany (Mesto Piešťany)

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 21.10.2010 0:00

Priestupky - výzva na uhradenie pohľadávky PRIEST 2010/08 (ŽP-2010/2354)

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 24.11.2010 0:00

Vyjadrenie k PD stavby"Novostavba RD a garáže Herceg - 2010" parcela č. 5792/16 v k. ú. Zlaté Moravce

 • Posledná aktualizácia: 27.9.2011 8:57
 • Dátum vytvorenia: 7.12.2010 0:00

Revízia ćhráneného územia PP Soví hrad (ŽP-2010/01883)

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 29.9.2010 0:00

Vyjadrenie k PD stavby"Prístavba RD" parcela č. 1893/63 v k. ú. Nevidzany

 • Posledná aktualizácia: 27.9.2011 8:57
 • Dátum vytvorenia: 3.12.2010 0:00

CITES - (ŽP-2010/02002)

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 26.10.2010 0:00

Vyjadrenie k PD - Plavecké centrum Piešťany

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 20.10.2010 0:00

Odvolanie - odvolacie konanie - autoremedúra (ŽP-2010/02045)

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 5.11.2010 0:00
Počet záznamov: 343429 - stránka 16839/17172