Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 345571 - stránka 16839/17279

Vyjadrenie 2010/01709 - Hotel Holiday Inn Trnava - spevnené plochy a parkovisko

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 19.7.2010 0:00

Vyjadrenie 2010/01817-Agroturistické zariadenie RUPOS, s.r.o.

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 19.7.2010 0:00

Vyjadrenie k PD "Rodinný dom - novostavba, parc.č. 358/5,125,k.ú. Šaca"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 15.11.2010 0:00

Kontrola: Lothar Lengyel, Gemer č. 180.

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 21.9.2010 0:00

Vyjadrenie ŠVS - J. Dinga, B. Bystrica - vyjadrenie k PD stavba rodinného domu

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 11.11.2010 0:00

Vyjadrenie ŠVS - M. Mackov, Bzovík - vyjadrenie k PD stavba rodinného domu

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 5.11.2010 0:00

Súhlas: Križovanie vodného toku vodovodnou prípojkou v rámci rodinného domu, Revúca m.č. Revúčka.

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 28.10.2010 0:00

Vyjadrenie -Aplica s.r.o. B. Bystrica- vyjadrenie k PD stavby Bioplynová stanica Hontianske Nemce

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 29.10.2010 0:00

Rozhodnutie - povolenie výnimky na rušenie pokoja a ticha na území PR Ortov

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 18.10.2010 0:00

Rozhodnutie ŠVS - Wittur s.r.o., Krupina - povolenie na osobitné užívanie vôd

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 5.11.2010 0:00

Novostavba rodinného domu - Mgr. Eva Pavlová

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 19.8.2010 0:00

Zmena účelu využitia garáže na pneuservis - Milan Mališ

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 16.8.2010 0:00

Novostavba penziónu Tralaland Trnavá Hora - AGROHONT DUDINCE, družstvo

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 14.10.2010 0:00

Súhlas na nakladanie s NO - COMERCOMP s.r.o. I.Madácha 9, Veľký Krtíš

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 13.10.2010 0:00

Predĺženie platnosti súhlasu na nakladanie s NO - ONCOMEDICAL s.r.o. Železninčá 846/10, V.Krtíš

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 20.10.2010 0:00

Reštaurácia koliba - Jozef Kmeť

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 26.10.2010 0:00

Prístavba garáže k RD na Pneuservis - Milan Mališ

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 17.9.2010 0:00
Počet záznamov: 345571 - stránka 16839/17279