Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 338676 - stránka 16491/16934

Vyjadrenie k PD stavby" NÁDEJ - Rekonštrukcia kanalizácie" parcela č. 1715,1714,1716 v k. ú. Zlaté Moravce

 • Posledná aktualizácia: 27.9.2011 8:57
 • Dátum vytvorenia: 10.11.2010 0:00

Vyjadrenie k PD stavby" NÁDEJ - Rekonštrukcia kanalizácie" parcela č. 1715,1714,1716 v k. ú. Zlaté Moravce

 • Posledná aktualizácia: 27.9.2011 8:57
 • Dátum vytvorenia: 10.11.2010 0:00

Vyjadrenie k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní - Rekonštrukcia a nadstavba rodinného domu

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 9.11.2010 0:00

Vyjadrenie k projektovej dokumentácii v územnom konaní - Komunikácia

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 9.11.2010 0:00

Rozhodnutie o uložení pokuty č. 1394502310/8111-28599/Pal spoločnosti SHELL Slovakia, s.r.o. , Bratislava

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 29.9.2010 0:00

Žiadosť o vyjadrenie: Dvojgaráž v k.ú. Dobšiná, okres Rožňava

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 27.10.2010 0:00

Štátny dozor v GJK Janka Kráľa Zlaté Moravce - výrub drevín v areáli GJKv k. ú. Zlaté Moravce

 • Posledná aktualizácia: 27.9.2011 8:57
 • Dátum vytvorenia: 8.11.2010 0:00

Postúpenie spisového materiálu na vybavenie Mestu Nitra, Oddeleniu komunálnych činností a ŽP

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:24
 • Dátum vytvorenia: 9.11.2010 0:00

Správny delikt za nelegálny výrub drevín na pozemku o parcelnom čísle 338/1 a 336/4 v k. ú. Topoľčianky

 • Posledná aktualizácia: 27.9.2011 8:57
 • Dátum vytvorenia: 5.11.2010 0:00
Počet záznamov: 338676 - stránka 16491/16934