Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 335897 - stránka 16491/16795

Súhlas na nakladanie s NO, - udelenie, Agrodružstvo Čabrad, Čabradský Vrbovok

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 28.7.2010 0:00

Súhlas na nakladanie s NO - zmena pre: AGROTISA s.r.o. Kráľovský Chlmec.

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 29.10.2010 0:00

Súhlas na nakladanie s NO, - udelenie, Marian Šimko - ČS Slovnaft, Krupina

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 7.9.2010 0:00

Súhlas na nakladanie s NO - zmena pre: Jozef Gergely Kráľovský Chlmec.

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 8.10.2010 0:00

Rozhodnutie - Československá obchodná banka, a.s. súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 19.11.2010 0:00

Registrácia - spätný odber elektroodpadu pre: Ivim s.r.o. Trebišov.

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 5.11.2010 0:00

ČOV pre RD - Milan Ivan

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 4.11.2010 0:00

Vyjadrenie k projektu stavby: Rekonštrukcia BD č. 149 Dudince

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 10.2.2010 0:00

Vyjadrenie k projektu stavby: Rekonštrukcia HB v Dudinciach-Klára Budová H. Moravce

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 30.6.2010 0:00

Manažment zdrojov znečistenia podzemných vôd - Ministerstvo pôdohospodárstva, ŽP a RR SR

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 8.11.2010 0:00

Žiadosť o zrušenie povolenia na stacionárny štiepkovaci stroj pre: A.Dócz-DOXANI Kráľovský Chlmec.

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 5.11.2010 0:00

Priepust a úprava vodného toku - Obec Trnavá Hora

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 28.9.2010 0:00

Písomné stanovisko "Územný plán mesta Bardejov, zmeny a doplnky, zmena č. 9/2010".

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 6.12.2010 0:00

Uloženie pokuty pre Obec Lovčica-Trubín - Krajský úrad ŽP v BB odbor starostlivosti o ŽP

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 3.9.2010 0:00

Čistiareň odpadových vôd - Jana Rozembergová

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 18.10.2010 0:00
Počet záznamov: 335897 - stránka 16491/16795