Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 356046 - stránka 1/17803

Rozhodnutie - súhlas na nakladanie s NO

 • Posledná aktualizácia: 27.2.2020 10:15
 • Dátum vytvorenia: 25.2.2020 0:00

Rozhodnutie - súhlas na zhromažďovanie NO u pôvodcu

 • Posledná aktualizácia: 27.2.2020 10:12
 • Dátum vytvorenia: 25.2.2020 0:00

stanovisko podľa zákona č.24/2006 Z.z.

 • Posledná aktualizácia: 27.2.2020 10:04
 • Dátum vytvorenia: 27.2.2020 0:00

Rozhodnutie - nedovolene uložený odpad - podľa § 15 zákona o odpadoch

 • Posledná aktualizácia: 27.2.2020 10:00
 • Dátum vytvorenia: 22.1.2020 0:00

Rozhodnutie - nedovolene uložený odpad - podľa § 15 zákona o odpadoch

 • Posledná aktualizácia: 27.2.2020 9:58
 • Dátum vytvorenia: 22.1.2020 0:00

vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva

 • Posledná aktualizácia: 27.2.2020 9:54
 • Dátum vytvorenia: 17.2.2020 0:00

vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva

 • Posledná aktualizácia: 27.2.2020 9:52
 • Dátum vytvorenia: 21.2.2020 0:00

vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva

 • Posledná aktualizácia: 27.2.2020 9:50
 • Dátum vytvorenia: 24.2.2020 0:00

vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva

 • Posledná aktualizácia: 27.2.2020 9:47
 • Dátum vytvorenia: 5.2.2020 0:00

vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva

 • Posledná aktualizácia: 27.2.2020 9:45
 • Dátum vytvorenia: 7.2.2020 0:00

vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva

 • Posledná aktualizácia: 27.2.2020 9:43
 • Dátum vytvorenia: 7.2.2020 0:00

vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva

 • Posledná aktualizácia: 27.2.2020 9:37
 • Dátum vytvorenia: 6.2.2020 0:00

Registrácia podľa § 98 zákona č79/2015 Z.z.

 • Posledná aktualizácia: 27.2.2020 9:35
 • Dátum vytvorenia: 28.10.2019 0:00

vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva

 • Posledná aktualizácia: 27.2.2020 9:33
 • Dátum vytvorenia: 17.2.2020 0:00

Žiadosť o zaslanie údajov

 • Posledná aktualizácia: 27.2.2020 9:27
 • Dátum vytvorenia: 30.1.2020 0:00

Žiadosť o predloženie podkladov- prenesený výkon štátnej správy na obce

 • Posledná aktualizácia: 27.2.2020 9:25
 • Dátum vytvorenia: 21.2.2020 0:00

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny-Tornaľa

 • Posledná aktualizácia: 27.2.2020 9:21
 • Dátum vytvorenia: 24.1.2020 0:00

podnet Muránska Zdychava

 • Posledná aktualizácia: 27.2.2020 9:18
 • Dátum vytvorenia: 21.2.2020 0:00

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska- Bioplynová stanica Jelšava I. rozšírenie o fermentor 3

 • Posledná aktualizácia: 27.2.2020 9:16
 • Dátum vytvorenia: 6.2.2020 0:00

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska- Objekt STK v meste Tornaľa

 • Posledná aktualizácia: 27.2.2020 9:12
 • Dátum vytvorenia: 31.1.2020 0:00
Počet záznamov: 356046 - stránka 1/17803