Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 366178 - stránka 1/18309

Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii Pebeza s.r.o.

 • Posledná aktualizácia: 17.9.2021 14:07
 • Dátum vytvorenia: 2.3.2021 0:00

Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii Novostavba obecných nájomných bytov v obci Čata

 • Posledná aktualizácia: 17.9.2021 14:05
 • Dátum vytvorenia: 6.4.2021 0:00

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska

 • Posledná aktualizácia: 17.9.2021 14:04
 • Dátum vytvorenia: 8.4.2021 0:00

Žiadosť o vyjadrenie pre územné rozhodnutie

 • Posledná aktualizácia: 17.9.2021 14:02
 • Dátum vytvorenia: 13.4.2021 0:00

Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii

 • Posledná aktualizácia: 17.9.2021 14:01
 • Dátum vytvorenia: 6.4.2021 0:00

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k PD stavby

 • Posledná aktualizácia: 17.9.2021 14:00
 • Dátum vytvorenia: 8.4.2021 0:00

Žiadosť o vyjadrenie k PD Novostavba opravárenskej haly Arriva Service - depo Levice

 • Posledná aktualizácia: 17.9.2021 13:58
 • Dátum vytvorenia: 8.4.2021 0:00

Žiadosť o vydanie stanoviska k vypúšťaniu bioplynu

 • Posledná aktualizácia: 17.9.2021 13:57
 • Dátum vytvorenia: 21.1.2021 0:00

Žiadosť o schválenie virtuálnej návštevy na mieste

 • Posledná aktualizácia: 17.9.2021 13:55
 • Dátum vytvorenia: 5.2.2021 0:00

Žiadosť o vyjadrenie k PD

 • Posledná aktualizácia: 17.9.2021 13:54
 • Dátum vytvorenia: 11.1.2021 0:00

Žiadosť o stanovisko k PD pre stavebné rozhodnutie

 • Posledná aktualizácia: 17.9.2021 13:53
 • Dátum vytvorenia: 5.1.2021 0:00

Servis pracovných strojov, Želiezovce - žiadosť o vyjadrenie k PD

 • Posledná aktualizácia: 17.9.2021 13:51
 • Dátum vytvorenia: 22.12.2020 0:00

Rybník zmeny a doplnky č. 1 - oznámenie o strategickom dokumente

 • Posledná aktualizácia: 17.9.2021 13:46
 • Dátum vytvorenia: 9.12.2020 0:00

Oznámenie o strategickom dokumente obec Hronské Kosihy

 • Posledná aktualizácia: 17.9.2021 13:46
 • Dátum vytvorenia: 7.6.2021 0:00

LE_Čifáre, VN 249, VKN - PD pre územné rozhodnutie

 • Posledná aktualizácia: 17.9.2021 13:47
 • Dátum vytvorenia: 23.7.2021 0:00

Oprava názvu stavby - k žiadosti o vyjadrenie k pripravovanej stavbe INS_FTTH_LV_LECE_05_Levice_m.č. Horša

 • Posledná aktualizácia: 17.9.2021 13:47
 • Dátum vytvorenia: 23.7.2021 0:00

Žiadosť o vyjadrenie k zmenenej PD či sa projekt dotýka záujmov ochrany prírody podľa zákona 543/2002 Z.z.

 • Posledná aktualizácia: 17.9.2021 13:48
 • Dátum vytvorenia: 23.7.2021 0:00

Žiadosť o vyjadrenie k PD pre územné konanie - Obytný súbor krížny vrch

 • Posledná aktualizácia: 17.9.2021 13:27
 • Dátum vytvorenia: 23.7.2020 0:00

Stredisko Lok - dekontaminačná plocha - upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny IP

 • Posledná aktualizácia: 17.9.2021 13:25
 • Dátum vytvorenia: 30.12.2020 0:00

Žiadosť o akcepotvanie meškania povinných hlásení

 • Posledná aktualizácia: 17.9.2021 13:23
 • Dátum vytvorenia: 26.1.2021 0:00
Počet záznamov: 366178 - stránka 1/18309