Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 371977 - stránka 1/18599

Súhlas na zneškodňovanie odpadov pre: BISMONT s.r.o. Vranov nad Topľou.

 • Posledná aktualizácia: 5.12.2022 13:48
 • Dátum vytvorenia: 10.11.2022 0:00

Súhlas na zneškodňovanie odpadov pre: STAVBAN s.r.o. Leles

 • Posledná aktualizácia: 5.12.2022 13:46
 • Dátum vytvorenia: 14.11.2022 0:00

Vyjadrenie k PD - Výrobná hala pre: JO-MA s.r.o. Trebišov.

 • Posledná aktualizácia: 5.12.2022 13:44
 • Dátum vytvorenia: 2.12.2022 0:00

Vyjadrenie k PD - Veľký Horeš, Sklad nad rampe -odstránenie pre: ŽSR OR Košice.

 • Posledná aktualizácia: 5.12.2022 13:43
 • Dátum vytvorenia: 2.12.2022 0:00

Vyjadrenie k PD - TO0321-2022Slovenská energetika OK Novosad pre: S com SK Košice.

 • Posledná aktualizácia: 5.12.2022 13:37
 • Dátum vytvorenia: 1.12.2022 0:00

Súhlas na zneškodňovanie odpadov pre: STAV MD s.r.o. Trebišov.

 • Posledná aktualizácia: 5.12.2022 13:34
 • Dátum vytvorenia: 30.11.2022 0:00

Vyjadrenie k PD - Spojovacie potrubie geotermálnej energie pre: Trebišovská energetická s.r.o. Trebišov.

 • Posledná aktualizácia: 5.12.2022 13:32
 • Dátum vytvorenia: 30.11.2022 0:00

Vyjadrenie k PD - Odstránenie RD a HB pre: RENNTAX a.s. Trnava.

 • Posledná aktualizácia: 5.12.2022 13:29
 • Dátum vytvorenia: 24.11.2022 0:00

Súhlas na zneškodňovanie odpadov pre: STAVBAN s.r.o. Leles

 • Posledná aktualizácia: 5.12.2022 13:27
 • Dátum vytvorenia: 10.11.2022 0:00

Vyjadrenie k PD - ČNT - modernizácia technologickej časti dosadzovacej nádrže pre: Enviroline Košice.

 • Posledná aktualizácia: 5.12.2022 13:25
 • Dátum vytvorenia: 24.11.2022 0:00

Vyjadrenie k PD - Klima -TV- Nový areál prevádzky Trebišov pre: KLIMA-TV, Trebišov.

 • Posledná aktualizácia: 5.12.2022 13:23
 • Dátum vytvorenia: 24.11.2022 0:00

Vyjadrenie k PD - Zbehňov - Kanalizácia pre: Enviroline Košice.

 • Posledná aktualizácia: 5.12.2022 13:20
 • Dátum vytvorenia: 23.11.2022 0:00

Vyjadrenie k PD - FTTH KS IBV Sečovce Krátka pre: S com SK Košice.

 • Posledná aktualizácia: 5.12.2022 13:17
 • Dátum vytvorenia: 21.11.2022 0:00

Vyjadrenie k PD - Hospodárska budova pre: V. Kalán Sirník.

 • Posledná aktualizácia: 5.12.2022 13:15
 • Dátum vytvorenia: 21.11.2022 0:00

Vyjadrenie k PD - Garáže - A TV ul Hodvábna pre: UNIKO Michalovce.

 • Posledná aktualizácia: 5.12.2022 13:13
 • Dátum vytvorenia: 21.11.2022 0:00

Vyjadrenie k PD - Rekonštrukcia rodinného domu pre: R.Pasztor Bieľ.

 • Posledná aktualizácia: 5.12.2022 13:11
 • Dátum vytvorenia: 21.11.2022 0:00

Súhlas na zneškodňovanie odpadov pre: STAVBAN s.r.o. Leles

 • Posledná aktualizácia: 5.12.2022 13:04
 • Dátum vytvorenia: 24.10.2022 0:00
Počet záznamov: 371977 - stránka 1/18599