Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 345571 - stránka 1/17279

Vyjadrenie ku kolaudácii stavby - Čierna Voda skládka odpadov, I. a II. etapa SO-30 Uzavretie a rekultivácia

 • Posledná aktualizácia: 13.12.2018 13:56
 • Dátum vytvorenia: 12.12.2018 0:00

Vyjadrenie ku kolaudácii stavby - TNS Galanta, komplexná rekonštrukcia rozvodne 110kV

 • Posledná aktualizácia: 13.12.2018 13:53
 • Dátum vytvorenia: 10.12.2018 0:00

Vyjadrenie v zmysle § 28 ods. 1 vodného zákona: "Výstavba rodinných domov - Slnečné pozemky - Tomašová"

 • Posledná aktualizácia: 13.12.2018 10:46
 • Dátum vytvorenia: 13.12.2018 0:00

Vyjadrenie v zmysle § 28 ods. 1 vodného zákona: "Nadstavba a prístavba a prevádzkovej budovy v Rimavskej Sobote"

 • Posledná aktualizácia: 13.12.2018 10:44
 • Dátum vytvorenia: 13.12.2018 0:00

2018/008817 Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov pre žiadateľa UNIscrap. s.r.o., - rozhodnutie

 • Posledná aktualizácia: 13.12.2018 10:27
 • Dátum vytvorenia: 4.7.2018 0:00

vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva

 • Posledná aktualizácia: 13.12.2018 10:24
 • Dátum vytvorenia: 13.12.2018 0:00
Počet záznamov: 345571 - stránka 1/17279