Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 359833 - stránka 1/17992

2020/006405 Malá Lodina - Ovčín - úprava NN z TS8 v k. ú. Ružín - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 23.10.2020 10:54
 • Dátum vytvorenia: 28.4.2020 0:00

Žiadosť o vyjadrenie k PD v kolaudačnom konaní- AB Revúca-Rekonštrukcia plynovej kotolne

 • Posledná aktualizácia: 23.10.2020 10:54
 • Dátum vytvorenia: 29.9.2020 0:00

2020/006401 Stavba: Radové rodinné domy A-C na parcele KN-C č. 934/33 v k. ú. Haniska - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 23.10.2020 10:52
 • Dátum vytvorenia: 6.5.2020 0:00

2020/006320 Stavba: Rodinný dom na parcele KN-C číslo 414/1 v k. ú. Malá Vieska - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 23.10.2020 10:49
 • Dátum vytvorenia: 28.4.2020 0:00

Žiadosť o vyjadrenie k PD -Zmena užívania stavby na polyfunkciu s čiastočnou rekonštrukciou

 • Posledná aktualizácia: 23.10.2020 10:48
 • Dátum vytvorenia: 22.9.2020 0:00

Žiadosť o vyjadrenie k PD-Kanalizácia a ČOV obce Gemer

 • Posledná aktualizácia: 23.10.2020 10:42
 • Dátum vytvorenia: 18.9.2020 0:00

2020/006315 Stavba: Rodinný dom na parcele KN-C č. 414/2 v k. ú. Malá Vieska - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 23.10.2020 10:41
 • Dátum vytvorenia: 27.4.2020 0:00

2020/006279 Stavba: Rekreačná chata na parcelách KN-C číslo 869/1 a 869/3 v k. ú. Baška - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 23.10.2020 10:34
 • Dátum vytvorenia: 22.4.2020 0:00

2020/006276 Stavba: Rodinný dom na parcele KN-C číslo 347/5 v k. ú. Buzica - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 23.10.2020 10:31
 • Dátum vytvorenia: 22.4.2020 0:00

Žiadosť o vyjadrenie k PD -LIDL-Obchodné centrum Tornaľa-SO13-01 Prekládka vzdušného vedenia

 • Posledná aktualizácia: 23.10.2020 10:27
 • Dátum vytvorenia: 17.9.2020 0:00

Žiadosť o vyjadrenie k PD- Demontáž a búracie práce objektov kotolne a olejového hospodásrtva

 • Posledná aktualizácia: 23.10.2020 10:20
 • Dátum vytvorenia: 17.9.2020 0:00

2020/006208 Stavba: Rodinný dom Vajda na parcelách KN-C číslo 27/170 a 27/255 v k. ú. Kechnec - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 23.10.2020 10:19
 • Dátum vytvorenia: 22.4.2020 0:00

2020/006204 Rekonštrukcia kultúrneho domu Haniska na parcele KN-C č. 1/1 v k. ú. Haniska - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 23.10.2020 10:12
 • Dátum vytvorenia: 22.4.2020 0:00

Žiadosť o vyjadrenie k PD -Rodinný dom s ambulanciou

 • Posledná aktualizácia: 23.10.2020 10:02
 • Dátum vytvorenia: 11.9.2020 0:00

2020/006127 Stavba: IBV - DOMBI - 19 RD - Haniska v k. ú. Haniska - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 23.10.2020 10:00
 • Dátum vytvorenia: 16.4.2020 0:00

Žiadosť o vyjadrenie k PD - Modernizácia bytového domu Aa13-1108/4 na ulici Fraňa kráľa, 050 01 Revúca

 • Posledná aktualizácia: 23.10.2020 9:59
 • Dátum vytvorenia: 9.9.2020 0:00
Počet záznamov: 359833 - stránka 1/17992