Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 352950 - stránka 1/17648

2019/013816 Stavba: ,,Novostavba typového rodinného domu" na pozemku p. č. 1247/113 v k. ú. Valaliky - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 14.10.2019 10:28
 • Dátum vytvorenia: 3.10.2019 0:00

2019/001522 Stavba: ,,Rodinný dom" na pozemku p. č. 217/12 v k. ú. Belža - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 14.10.2019 9:21
 • Dátum vytvorenia: 2.1.2019 0:00

2019/001520 Stavba: ,,Rodinný dom - odstránenie stavby" na pozemku p. č. 983 v k. ú. Zlatá Idka - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 14.10.2019 9:17
 • Dátum vytvorenia: 2.1.2019 0:00

2019/001949 Stavba: ,,Rozšírenie NN siete - Kysak" - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 14.10.2019 9:15
 • Dátum vytvorenia: 14.1.2019 0:00

2019/002225 ,,Výstavba podkrovia rodinného domu" na pozemku p. č. 45 v k. ú. Bidovce - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 14.10.2019 9:14
 • Dátum vytvorenia: 14.1.2019 0:00

2019/002236 ,,Zadanie pre Územný plán obce Slanské Nové Mesto - oznámenie o prerokovaní" - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 14.10.2019 8:52
 • Dátum vytvorenia: 14.1.2019 0:00

2019/002220 Stavba: ,,Telocvičňa Budimír" na pozemkoch p. č. 135/1, 136 a 137 v k. ú. Budimír - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 14.10.2019 8:47
 • Dátum vytvorenia: 14.1.2019 0:00

2019/002522 Stavba: ,,Nižná Kamenica - stavebné úpravy vodovodu" - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 14.10.2019 8:45
 • Dátum vytvorenia: 17.1.2019 0:00

2019/002513 Stavba: ,,Nižná Hutka - rozšírenie vodovodu" - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 14.10.2019 8:42
 • Dátum vytvorenia: 17.1.2019 0:00

2019/002710 Stavba: ,,Výstavba spoločných zariadení v obci Cestice" - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 14.10.2019 8:40
 • Dátum vytvorenia: 22.1.2019 0:00

2019/003110 Stavba: ,,Rodinný dom" na pozemku p. č. 216/25 v k. ú. Kysak - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 14.10.2019 8:26
 • Dátum vytvorenia: 30.1.2019 0:00

2019/003227 Stavba: ,,Rekonštrukcia plynovodov Košické Oľšany" - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 11.10.2019 11:47
 • Dátum vytvorenia: 31.1.2019 0:00

2019/003328 Stavba: ,,Zosuv nad priepustom - Nový Salaš" - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 11.10.2019 11:37
 • Dátum vytvorenia: 4.2.2019 0:00
Počet záznamov: 352950 - stránka 1/17648