Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 362535 - stránka 1/18127

Rozhodnutie - predĺženie platnosti súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov - ŽP EKO QELET, a.s.

 • Posledná aktualizácia: 22.1.2021 13:49
 • Dátum vytvorenia: 23.11.2020 0:00

Rozhodnutie - udelenie súhlasu na zhromažďovanie NO u pôvodcu odpadu - Lesy SR, š.p., Odštepný závod Levice

 • Posledná aktualizácia: 22.1.2021 13:46
 • Dátum vytvorenia: 25.11.2020 0:00

Rozhodnutie - udelenie súhlasu na nakladanie NO u pôvodcu odpadu - Medvegy Miloš

 • Posledná aktualizácia: 22.1.2021 13:45
 • Dátum vytvorenia: 19.11.2020 0:00

Rozhodnutie - udelenie súhlasu na zhromažďovanie NO u pôvodcu odpadu - CHEMCOMEX, s.r.o.

 • Posledná aktualizácia: 22.1.2021 13:42
 • Dátum vytvorenia: 25.11.2020 0:00

Rozhodnutie - udelenie súhlasu na zhromažďovanie NO u pôvodcu odpadu - DPP, s.r.o.

 • Posledná aktualizácia: 22.1.2021 13:39
 • Dátum vytvorenia: 4.12.2020 0:00

Rozhodnutie - udelenie súhlasu na zhromažďovanie NO u pôvodcu odpadu - PIGAGRO, s.r.o.

 • Posledná aktualizácia: 22.1.2021 13:34
 • Dátum vytvorenia: 15.12.2020 0:00

Rozhodnutie - zmena súhlasu na zhromažďovanie NO - Slovenské elektrárne, a.s.

 • Posledná aktualizácia: 22.1.2021 13:31
 • Dátum vytvorenia: 30.11.2020 0:00

Potvrdenie o registrácii č. 88 - Obec Nový Tekov

 • Posledná aktualizácia: 22.1.2021 13:23
 • Dátum vytvorenia: 16.12.2020 0:00

Potvrdenie o registrácii č. 89 - ŽILÍKSTAV, s.r.o.

 • Posledná aktualizácia: 22.1.2021 13:22
 • Dátum vytvorenia: 17.12.2020 0:00

Vyjadrenie - Kolaudácia stavby - Verejný vodovod Málaš - Arma - Obec Málaš

 • Posledná aktualizácia: 21.1.2021 14:21
 • Dátum vytvorenia: 16.12.2020 0:00

Vyjadrenie - Kolaudácia stavby - Skladovanie a výdaj LPG Farná - URGAS, s.r.o.

 • Posledná aktualizácia: 21.1.2021 14:19
 • Dátum vytvorenia: 16.12.2020 0:00

Vyjadrenie - Kolaudácia stavby - Skladovanie a výdaj LPG Pukanec - URGAS, s.r.o.

 • Posledná aktualizácia: 21.1.2021 14:16
 • Dátum vytvorenia: 16.12.2020 0:00
Počet záznamov: 362535 - stránka 1/18127