Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 361182 - stránka 1/18060

Vyjadrenie k PD - Parkovisko na ulici P. O. Hviezdoslava 616, Levice. (Mesto Levice)

 • Posledná aktualizácia: 30.11.2020 14:53
 • Dátum vytvorenia: 30.11.2020 0:00

Vyjadrenie v zmysle § 28 ods.1 vodného zákona :13150 - Rimavská Sobota - Hostinského ulica: Zahustenie TS

 • Posledná aktualizácia: 30.11.2020 14:05
 • Dátum vytvorenia: 30.11.2020 0:00

Vyjadrenie k PD - Rozšírenie existujúceho parkoviska na ulici Ľ. Podjavorinskej Levice. (Mesto Levice)

 • Posledná aktualizácia: 30.11.2020 13:24
 • Dátum vytvorenia: 27.11.2020 0:00

Vyjadrenie k PD - Modernizácia závodu II. etapa GSK Consumer Healthcare Levice. (Pio Keramoprojekt, a.s., Trenčín)

 • Posledná aktualizácia: 30.11.2020 13:14
 • Dátum vytvorenia: 30.11.2020 0:00

Vyjadrenie Zmena výrobného areálu Cloetta Slovakia - prístavbou, Levice

 • Posledná aktualizácia: 30.11.2020 12:24
 • Dátum vytvorenia: 30.11.2020 0:00

Vyjadrenie Prestavba parkoviska Záhradná ulica, Levice

 • Posledná aktualizácia: 30.11.2020 12:22
 • Dátum vytvorenia: 30.11.2020 0:00

Vyjadrenie Novostavba prístreška, novostavba bazéna, novostavba záhradného domu, Levice - Ing. H. Števková

 • Posledná aktualizácia: 30.11.2020 12:20
 • Dátum vytvorenia: 30.11.2020 0:00

Vyjadrenie Prístrešok, Málaš

 • Posledná aktualizácia: 30.11.2020 12:18
 • Dátum vytvorenia: 30.11.2020 0:00

2020/015508 Stavba: Obytný súbor Pri potoku Rozhanovce - I. etapa na pozemkoch v k. ú. Rozhanovce - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 30.11.2020 10:55
 • Dátum vytvorenia: 23.11.2020 0:00

2020/015529 Stavba: Rekonštrukcia verejného vodovodu v obci Vajkovce na pozemkoch v k. ú. Vajkovce - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 30.11.2020 10:44
 • Dátum vytvorenia: 20.11.2020 0:00

2020/015422 Stavba: Novostavba rodinného domu na pozemku p. č. 727/26 v k. ú. Ploské - odpoveď

 • Posledná aktualizácia: 30.11.2020 10:35
 • Dátum vytvorenia: 18.11.2020 0:00

Predloženie súhrnnej správy o PA za október 2020 v okrese Levice . (OÚ Levice, OSZP

 • Posledná aktualizácia: 30.11.2020 10:33
 • Dátum vytvorenia: 25.11.2020 0:00

2020/015312 Stavba: Zmena stavby RD na pozemku p. č. 667 v k. ú. Rozhanovce s doplnkovou stavbou - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 30.11.2020 10:31
 • Dátum vytvorenia: 13.11.2020 0:00

2020/015342 Stavba: Rodinný dom a garáž pre rodinu Takáčovú na pozemku p. č. 442 v k. ú. Bohdanovce - odpoveď

 • Posledná aktualizácia: 30.11.2020 10:20
 • Dátum vytvorenia: 13.11.2020 0:00

2020/015299 Stavba: Kanalizácia pre 7 RD na pozemkoch v k. ú. Chrastné - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 30.11.2020 10:15
 • Dátum vytvorenia: 13.11.2020 0:00

2020/010898 Stavba: Jasov, ul. Potočná - rekonštrukcia vodovodu na pozemkoch v k. ú. Jasov - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 30.11.2020 9:41
 • Dátum vytvorenia: 10.8.2020 0:00

2020/010881 Stavba: Diaľnica D1 Budimír - Bidovce SO 030-00, SO 111-00, SO 112-00, SO 113-00 - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 30.11.2020 9:36
 • Dátum vytvorenia: 10.8.2020 0:00
Počet záznamov: 361182 - stránka 1/18060