Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 356985 - stránka 1/17850

Rozhodnutie o predĺžení lehoty na plnenie podmienok kolaudačného rozhodnutia. (PN Hronovce)

 • Posledná aktualizácia: 10.7.2020 12:59
 • Dátum vytvorenia: 9.7.2020 0:00

Stanovisko k strategickému dokumentu: Zmeny a doplnky č. 7 mesta Želiezovce. (OU Levice, OSZP-EIA)

 • Posledná aktualizácia: 10.7.2020 12:29
 • Dátum vytvorenia: 6.7.2020 0:00

Stanovisko k ÚP regiónu NR kraja. (OU Nitra, OSZP-EIA)

 • Posledná aktualizácia: 9.7.2020 14:58
 • Dátum vytvorenia: 6.7.2020 0:00

Kolaudačné rozhodnutie VS: ČOV pri RD v obci Devičany. (Jagelka Devičany)

 • Posledná aktualizácia: 9.7.2020 14:56
 • Dátum vytvorenia: 3.7.2020 0:00

Súhlas v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) a b) vodného zákona: "Rýchlostná cesta R2 Zacharovce - Bátka "

 • Posledná aktualizácia: 9.7.2020 8:38
 • Dátum vytvorenia: 6.7.2020 0:00

Súhlas v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) a b) vodného zákona: "Rýchlostná cesta R2 Bátka - Figa"

 • Posledná aktualizácia: 9.7.2020 8:36
 • Dátum vytvorenia: 6.7.2020 0:00

Stavebné povolenie: Rekonštrukcia dažďovej a splaškovej kanalizácie a súvisiacich objektov Abovce

 • Posledná aktualizácia: 9.7.2020 8:27
 • Dátum vytvorenia: 19.5.2020 0:00

Rozhodnutie o schválení postupu výpočtu emisií ZL

 • Posledná aktualizácia: 8.7.2020 11:00
 • Dátum vytvorenia: 10.6.2020 0:00

Ustanovenie za člena rybárskej stráže, Dušan Štuller Levice. (SRZ MO Levice)

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2020 11:22
 • Dátum vytvorenia: 2.6.2020 0:00

Ustanovenie za člena rybárskej stráže, Ľuboš Štefankovič Levice. (SRZ MO Levice)

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2020 11:21
 • Dátum vytvorenia: 2.6.2020 0:00

Ustanovenie za člena rybárskej stráže, Vladimír Bóna Levice. (SRZ MO Levice)

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2020 11:20
 • Dátum vytvorenia: 2.6.2020 0:00

Ustanovenie za člena rybárskej stráže, Juraj Hrušovský Levice. (SRZ MO Levice)

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2020 11:19
 • Dátum vytvorenia: 17.6.2020 0:00

Žiadosť o vyjadrenie k zrušeniu chráneného ložiskového územia

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2020 11:15
 • Dátum vytvorenia: 19.6.2020 0:00

Žiadosť o súhlas - Bioplynová stanica Jelšava I - rozšírenie o fermentor 3

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2020 11:15
 • Dátum vytvorenia: 6.2.2020 0:00

Žiadosť o vydanie súhlasu - Revúca - ul. Priemyselná - napojenie NN na TS28 z TS27 Peklo

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2020 10:32
 • Dátum vytvorenia: 19.6.2020 0:00
Počet záznamov: 356985 - stránka 1/17850