Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 336791 - stránka 1/16840

Vyjadrenie k výstavbe týkajúce sa OH, k dokumentácii: "Zateplenie obecného domu v obci Kiarov"

 • Posledná aktualizácia: 16.3.2018 11:04
 • Dátum vytvorenia: 16.3.2018 0:00

Vyjadrenie podľa § 28 vodného zákona k návrhu územnoplánovacej dokumentácie - Územný plán obce Čebovce

 • Posledná aktualizácia: 16.3.2018 9:50
 • Dátum vytvorenia: 18.1.2018 0:00

Rozhodnutie - povolenie na stínanie a odstránenie drevín na pobrežnom pozemku vodného toku

 • Posledná aktualizácia: 16.3.2018 9:36
 • Dátum vytvorenia: 13.2.2018 0:00

Potvrdenie o registrácii

 • Posledná aktualizácia: 16.3.2018 7:44
 • Dátum vytvorenia: 5.3.2018 0:00

Rozhodnutie o udelení súhlasu na zhromažďovanie NO u pôvodcu odpadu - Camfil, Levice

 • Posledná aktualizácia: 16.3.2018 7:22
 • Dátum vytvorenia: 30.1.2018 0:00

Rozhodnutie o zmene vo veci udelenia súhlasu na zhromažďovanie NO u pôvodcu odpadu - SPILATEX, Levice

 • Posledná aktualizácia: 16.3.2018 7:23
 • Dátum vytvorenia: 9.2.2018 0:00
Počet záznamov: 336791 - stránka 1/16840