Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 356300 - stránka 1/17815

Rozhodnutie - povolenie na užívanie vodnej stavby

 • Posledná aktualizácia: 9.4.2020 12:23
 • Dátum vytvorenia: 25.2.2020 0:00

Rozhodnutie - povolenie na zmenu vodnej stavby pred dokončením

 • Posledná aktualizácia: 9.4.2020 9:30
 • Dátum vytvorenia: 13.1.2020 0:00

Rozhodnutie - povolenie na uskutočnenie vodnej stavby

 • Posledná aktualizácia: 9.4.2020 9:28
 • Dátum vytvorenia: 4.2.2020 0:00

Rozhodnutie - povolenie na osobitné užívanie vôd

 • Posledná aktualizácia: 9.4.2020 9:26
 • Dátum vytvorenia: 4.2.2020 0:00

Rozhodnutie - povolenie na užívanie vodnej stavby

 • Posledná aktualizácia: 9.4.2020 9:22
 • Dátum vytvorenia: 29.1.2020 0:00

Rozhodnutie - povolenie na užívanie vodnej stavby

 • Posledná aktualizácia: 9.4.2020 9:19
 • Dátum vytvorenia: 18.3.2020 0:00

Vyjadrenie podľa § 28 vodného zákona

 • Posledná aktualizácia: 9.4.2020 9:16
 • Dátum vytvorenia: 9.3.2020 0:00

Vyjadrenie podľa § 28 vodného zákona

 • Posledná aktualizácia: 9.4.2020 9:13
 • Dátum vytvorenia: 13.3.2020 0:00

Stanovisko k oznámeniu o začatí stavebného konania

 • Posledná aktualizácia: 9.4.2020 9:11
 • Dátum vytvorenia: 27.1.2020 0:00

Rozhodnutie - povolenie na osobitné užívanie vôd

 • Posledná aktualizácia: 9.4.2020 9:04
 • Dátum vytvorenia: 17.3.2020 0:00

Rozhodnutie - povolenie na osobitné užívanie vôd

 • Posledná aktualizácia: 9.4.2020 9:01
 • Dátum vytvorenia: 24.2.2020 0:00

Rozhodnutie - povolenie na osobitné užívanie vôd

 • Posledná aktualizácia: 9.4.2020 8:58
 • Dátum vytvorenia: 9.1.2020 0:00

Rozhodnutie - povolenie na trvalé užívanie vodnej stavby

 • Posledná aktualizácia: 9.4.2020 8:11
 • Dátum vytvorenia: 13.1.2020 0:00

Rozhodnutie - povolenie na uskutočnenie vodnej stavby

 • Posledná aktualizácia: 9.4.2020 7:49
 • Dátum vytvorenia: 28.1.2020 0:00

Vyjadrenie podľa § 28 vodného zákona

 • Posledná aktualizácia: 9.4.2020 7:42
 • Dátum vytvorenia: 29.1.2020 0:00

Stanovisko k oznámeniu o začatí stavebného konania

 • Posledná aktualizácia: 9.4.2020 7:39
 • Dátum vytvorenia: 30.1.2020 0:00
Počet záznamov: 356300 - stránka 1/17815