Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 348179 - stránka 1/17409

Registrácia OH - WORLD Recycling, s.r.o., Košúty

 • Posledná aktualizácia: 18.4.2019 14:03
 • Dátum vytvorenia: 17.4.2019 0:00

Vyjadrenie OH - Rodinný dom - Galanta

 • Posledná aktualizácia: 18.4.2019 13:58
 • Dátum vytvorenia: 17.4.2019 0:00

Vyjadrenie OH - Penzión, Galanta - Javorinka

 • Posledná aktualizácia: 18.4.2019 13:55
 • Dátum vytvorenia: 16.4.2019 0:00

Vyjadrenie OH - Rozšírenie nízkonapäťových káblových rozvodov Galanta - Hody

 • Posledná aktualizácia: 18.4.2019 13:49
 • Dátum vytvorenia: 15.4.2019 0:00

Vyjadrenie k odstráneniu stavby - Garáž, Sereď

 • Posledná aktualizácia: 18.4.2019 13:43
 • Dátum vytvorenia: 15.4.2019 0:00

Vyjadrenie OH - LC a ĽPV Sereď - areál MOUNTPARK A,B zmena 03.2019

 • Posledná aktualizácia: 18.4.2019 13:38
 • Dátum vytvorenia: 12.4.2019 0:00

Vyjadrenie OH - Skladový areál, SO 01 Skladová hala Trstice

 • Posledná aktualizácia: 18.4.2019 13:33
 • Dátum vytvorenia: 15.4.2019 0:00

Vyjadrenie OH - Oporný a vytyčovací bod nadzemného vedenia elektonickj komunikačnej siete Tomášikovo

 • Posledná aktualizácia: 18.4.2019 13:31
 • Dátum vytvorenia: 11.4.2019 0:00

Vyjadrenie k JPÚ v k. ú. Ondrejovce, Bajka, Tehla, Lula. (OÚ Levice, PLO)

 • Posledná aktualizácia: 18.4.2019 12:32
 • Dátum vytvorenia: 2.4.2019 0:00

Poskytnutie informácie o ostatnej vodnej ploche podľa zákona o rybárstve. (Obec Malé Kozmálovce)

 • Posledná aktualizácia: 18.4.2019 12:05
 • Dátum vytvorenia: 15.4.2019 0:00

Vsakovacie jamy, Júliusa Bottu 1137, p.č. 1908/82 Revúca - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 18.4.2019 9:28
 • Dátum vytvorenia: 21.3.2019 0:00

V238-Revúca-ul. Kúpeľná - úprava VN, NN, DP - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 18.4.2019 9:25
 • Dátum vytvorenia: 29.3.2019 0:00

Hasičská zbrojnica - Prístavba a stavebné úpravy - Obec Leváre - súhlas

 • Posledná aktualizácia: 18.4.2019 9:16
 • Dátum vytvorenia: 29.3.2019 0:00

Výmena prestrešenia Obecného úradu Chyžné - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 18.4.2019 9:08
 • Dátum vytvorenia: 4.4.2019 0:00

I/79-011 Parchovany - most

 • Posledná aktualizácia: 17.4.2019 13:14
 • Dátum vytvorenia: 16.4.2019 0:00

Čierna nad Tisou - komplexná rekonštrukcia TS č.8

 • Posledná aktualizácia: 17.4.2019 13:11
 • Dátum vytvorenia: 16.4.2019 0:00

Sečovce ul.Letná - rozšírenie vodovodu a kanalizácie

 • Posledná aktualizácia: 17.4.2019 9:08
 • Dátum vytvorenia: 27.3.2019 0:00

Komunitné centrum Boťany

 • Posledná aktualizácia: 17.4.2019 7:12
 • Dátum vytvorenia: 15.4.2019 0:00
Počet záznamov: 348179 - stránka 1/17409