Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 367036 - stránka 1/18352

vyjadrenie: OU-PB-OSZP-2021/009091, "Hospodárska budova a spevnené plochy"

 • Posledná aktualizácia: 6.12.2021 14:36
 • Dátum vytvorenia: 16.9.2021 0:00

vyjadrenie: OU-PB-OSZP-2021/009232, "Prekládka skupinového vodovodu Považská Bystrica"

 • Posledná aktualizácia: 6.12.2021 14:37
 • Dátum vytvorenia: 17.9.2021 0:00

vyjadrenie: OU-PB-OSZP-2021/009544, "Jednotka magnetickej rezonancie - Centrum diagnostiky - nový pavilón"

 • Posledná aktualizácia: 6.12.2021 14:27
 • Dátum vytvorenia: 28.9.2021 0:00

vyjadrenie: OU-PB-OSZP-2021/009387, "Obchodno-prevádzková budova s dvojgarážou"

 • Posledná aktualizácia: 6.12.2021 14:25
 • Dátum vytvorenia: 30.9.2021 0:00

vyjadrenie: OU-PB-OSZP-2021/009388, "Stavba súpisné číslo 16"

 • Posledná aktualizácia: 6.12.2021 14:22
 • Dátum vytvorenia: 30.9.2021 0:00

vyjadrenie: OU-PB-OSZP-2021/008840, Odstránenie stavby "komína" v areáli NsP Považská Bystrica

 • Posledná aktualizácia: 6.12.2021 14:20
 • Dátum vytvorenia: 3.9.2021 0:00

vyjadrenie: OU-PB-OSZP-2021/009229, "Novostavba rodinného domu"

 • Posledná aktualizácia: 6.12.2021 14:18
 • Dátum vytvorenia: 20.9.2021 0:00

vyjadrenie: OU-PB-OSZP-2021/009230, "Novostavba rodinného domu"

 • Posledná aktualizácia: 6.12.2021 14:18
 • Dátum vytvorenia: 20.9.2021 0:00

vyjadrenie: OU-PB-OSZP-2021/009463, "Odstránenie stavby objektu bývalého obecného úradu súp. č. 10"

 • Posledná aktualizácia: 6.12.2021 14:11
 • Dátum vytvorenia: 23.9.2021 0:00

vyjadrenie: OU-PB-OSZP-2021/008065, "Vybudovanie multifunkčného ihriska SOŠ strojnícka Pov. Bystrica"

 • Posledná aktualizácia: 6.12.2021 14:09
 • Dátum vytvorenia: 10.8.2021 0:00

vyjadrenie: OU-PB-OSZP-2021/008242, "Rodinný dom - novostavba"

 • Posledná aktualizácia: 6.12.2021 14:03
 • Dátum vytvorenia: 16.8.2021 0:00

vyjadrenie: OU-PB-OSZP-2021/008414, "Vybudovanie parkovacích miest Lánska pri BD 928 a 923"

 • Posledná aktualizácia: 6.12.2021 13:54
 • Dátum vytvorenia: 26.8.2021 0:00

vyjadrenie: OU-PB-OSZP-2021/008586, "14604 - Jasenica - Dolný koniec - Rekonštrukcia TS 133/ts/jasenica_d.koniec"

 • Posledná aktualizácia: 6.12.2021 13:52
 • Dátum vytvorenia: 27.8.2021 0:00

vyjadrenie: OU-PB-OSZP-2021/008601, "SO - Rozšírenie verejného vodovodu"

 • Posledná aktualizácia: 6.12.2021 13:50
 • Dátum vytvorenia: 27.8.2021 0:00

vyjadrenie: OU-PB-OSZP-2021/008650, "Považská Bystrica - Horný Moštenec - verejné osvetlenie - rozšírenie"

 • Posledná aktualizácia: 6.12.2021 13:48
 • Dátum vytvorenia: 30.8.2021 0:00

vyjadrenie: OU-PB-OSZP-2021/007727, "Výrobno skladová hala"

 • Posledná aktualizácia: 6.12.2021 13:46
 • Dátum vytvorenia: 2.8.2021 0:00
Počet záznamov: 367036 - stránka 1/18352