Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 330308 - stránka 1/16516

2017/ 011748 INS FTTH KS Nižná Hutka - Vyšná Hutka - súhlas

 • Posledná aktualizácia: 22.9.2017 13:48
 • Dátum vytvorenia: 11.9.2017 0:00

Zastavenie stavebného konania vodnej stavby "ČOV na zvoz žumpových vôd Sikenica". (Obec Sikenica)

 • Posledná aktualizácia: 22.9.2017 13:46
 • Dátum vytvorenia: 21.9.2017 0:00

2017/ 011757 Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu obce Ploské - Rúbaniská - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 22.9.2017 13:43
 • Dátum vytvorenia: 21.9.2017 0:00

2017/ 012083 KS ZTS ZS a RR bod Za Studienkou, k.ú. Kostoľany nad Hornádom - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 22.9.2017 13:40
 • Dátum vytvorenia: 20.9.2017 0:00

2017/ 007704 Odstránenie stavby „Rodinný dom“ - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 22.9.2017 13:30
 • Dátum vytvorenia: 19.6.2017 0:00

2017/ 008606 Stavba „Záhradná chata, hospodárska budova“ - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 22.9.2017 13:27
 • Dátum vytvorenia: 22.6.2017 0:00

2017/ 008551 Stavba „Autoservis - prístavba“ - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 22.9.2017 13:24
 • Dátum vytvorenia: 23.6.2017 0:00

2017/ 007352 Stavba „Rodinný dom“ - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 22.9.2017 13:20
 • Dátum vytvorenia: 15.6.2017 0:00

2017/ 008614 Stavba „Novostavba rodinného domu“ - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 22.9.2017 13:17
 • Dátum vytvorenia: 27.6.2017 0:00

2017/ 008847 Stavba „Novostavba rodinného domu“ - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 22.9.2017 13:04
 • Dátum vytvorenia: 27.6.2017 0:00

2017/ 008952 Stavba „Rodinný dom“ - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 22.9.2017 12:56
 • Dátum vytvorenia: 3.7.2017 0:00

2017/ 008843 Stavba „Rekreačná chata“ - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 22.9.2017 12:53
 • Dátum vytvorenia: 3.7.2017 0:00

2017/ 008840 Stavba „Rodinný dom - nadstavba a prístavba“ - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 22.9.2017 12:47
 • Dátum vytvorenia: 3.7.2017 0:00

2017/ 008845 Odstránenie stavby „Rodinný dom“ - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 22.9.2017 12:43
 • Dátum vytvorenia: 3.7.2017 0:00

2017/ 008842 Stavba „Zmiešaná zástavba KISS, Moldava nad Bodvou“ - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 22.9.2017 12:40
 • Dátum vytvorenia: 6.7.2017 0:00

2017/ 008995 Stavba „Novostavba rodinného domu“ - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 22.9.2017 12:37
 • Dátum vytvorenia: 6.7.2017 0:00
Počet záznamov: 330308 - stránka 1/16516