Manuál

EnviroInfo -  používateľská príručka v 2.0

Stručná používateľská príručka venovaná metainformačnému systému EnviroInfo. Popisuje základné vlastnosti systému a práce pri vyhľadávaní a tvorbe metaúdajov popisných informácií pre dokumenty a priestorové údaje.

  PDF (3.3 MB)

 

EnviroInfo - používateľská príručka pre zodpovedné osoby v 1.0

Stručná používateľská príručka venovaná časti metainformačného systému EnviroInfo. Popisuje správu a aktualizáciu užívateľov, tvorbu užívateľských profilov, kontrolu a publikovanie metazáznamov.

  PDF ( 1.9 MB)