Kontakty

 

 

Správca EnviroInfo

Ministerstvo životného prostredia

Sekcia informatiky

Nám. Ľ.Štúra 1
81235 Bratislava
 

Kontaktná osoba:

Pre rezortných užívateľov:
Ing. Ján Tóbik
Telefón:+421 48 4374 524
e-mail: jan.tobik@enviro.gov.sk

Prevádzkovateľ EnviroInfo

Slovenská agentúra životného prostredia

Tajovského 28

975 90  Banská Bystrica