Kontakty

 

 

Správca EnviroInfo

Ministerstvo životného prostredia

Odbor informatiky

Nám. Ľ.Štúra 1
81235 Bratislava

Kontaktná osoba:

Pre rezortných užívateľov:
Ing. Vladimír Ivantyšyn

Telefón: +421 2 5956 2454

e-mail:  vladimir.ivantysyn@enviro.gov.sk

Prevádzkovateľ EnviroInfo

Slovenská agentúra životného prostredia

Rezortné stredisko environmentálnych dát

a informačných služieb - DATACENTRUM

Tajovského 28

975 90  Banská Bystrica


Kontaktná osoba:

Pre rezortných užívateľov:
Ing. Ján Tóbik
Telefón:+421 48 4374 136
e-mail: jan.tobik@enviro.gov.sk