Zmena stavby pred jej dokončením - zmena typu ČOV z BDČ 30 na 3 x BCTS 6, ktorá bola povolená SP č. ŠVS A 2009/00370 Kan - investor RKS s.r.o., Brezno (A 2010/00867)

Abstrakt: Zmena stavby pred jej dokončením - zmena typu ČOV z BDČ 30 na 3 x BCTS 6, ktorá bola povolená SP č. ŠVS A 2009/00370 Kan - investor RKS s.r.o., Brezno

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:22

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • rozhodnutie

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

Kľúčové slová GEMET

 • vodná stavba

Územné pokrytie

 • Kataster: Bystrá

Abstrakt

Zmena stavby pred jej dokončením - zmena typu ČOV z BDČ 30 na 3 x BCTS 6, ktorá bola povolená SP č. ŠVS A 2009/00370 Kan - investor RKS s.r.o., Brezno

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

zo zákona č. 211/2000 Z.z.

Online zdroj

http://www.br.ouzp.sk

Distribúcia

Vlastník

 • Obvodný úrad životného prostredia Brezno , Rázusova 40, 97701 Brezno, 048 - 6114642, ouzp@br.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Obvodný úrad životného prostredia Brezno , Rázusova 40, 97701 Brezno, 048 - 6114642, ouzp@br.ouzp.sk

Správca

 • Obvodný úrad životného prostredia Brezno , Rázusova 40, 97701 Brezno, 048 - 6114642, ouzp@br.ouzp.sk

Názov súboru

RKS s.r.o. A 2010 - 00876

Formát súboru

 • doc