Zmena stavby pred jej dokončením - zmena termínu na dokončenie vodnej stavby „Splašková kanalizácia Zberač „A“ – ul. Kukučínova a Osloboditeľov Zberač „D“ ul. Kaštieľna" podľa SP č. ŠVS A 2007/00890 Bek investora Obec Polomka (A 2010/00819)

Abstrakt: Zmena stavby pred jej dokončením - zmena termínu na dokončenie vodnej stavby „Splašková kanalizácia Zberač „A“ – ul. Kukučínova a Osloboditeľov dĺžky 394 m a kanalizačné prípojky dĺžky 82 m a SO 01/2 Splašková kanalizácia Zberač „D“ ul. Kaštieľna dĺžky 229 m a kanalizačné prípojky dĺžky 74 m“ podľa SP č. ŠVS A 2007/00890 Bek investora Obec Polomka

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:22

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • rozhodnutie

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

Kľúčové slová GEMET

 • vodná stavba

Územné pokrytie

 • Kataster: Polomka

Abstrakt

Zmena stavby pred jej dokončením - zmena termínu na dokončenie vodnej stavby „Splašková kanalizácia Zberač „A“ – ul. Kukučínova a Osloboditeľov dĺžky 394 m a kanalizačné prípojky dĺžky 82 m a SO 01/2 Splašková kanalizácia Zberač „D“ ul. Kaštieľna dĺžky 229 m a kanalizačné prípojky dĺžky 74 m“ podľa SP č. ŠVS A 2007/00890 Bek investora Obec Polomka

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

zo zákona č. 211/2000 Z.z.

Online zdroj

http://www.br.ouzp.sk

Distribúcia

Vlastník

 • Obvodný úrad životného prostredia Brezno , Rázusova 40, 97701 Brezno, 048 - 6114642, ouzp@br.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Obvodný úrad životného prostredia Brezno , Rázusova 40, 97701 Brezno, 048 - 6114642, ouzp@br.ouzp.sk

Správca

 • Obvodný úrad životného prostredia Brezno , Rázusova 40, 97701 Brezno, 048 - 6114642, ouzp@br.ouzp.sk

Názov súboru

Obec Polomka - Kukučínova A 2010 - 00819

Formát súboru

 • doc