Zmena rozhodnutia č.A/2008/00663/ZC - zmena ternínu na dokončenie, k.ú. Banská Hodruša, Adrián Dvoŕaček, Perecká č. 4, 934 05 Levice

Abstrakt: Zmena rozhodnutia č.A/2008/00663/ZC - zmena ternínu na dokončenie

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:22

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • rozhodnutie

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

Kľúčové slová GEMET

 • voda

Územné pokrytie

 • Kataster: Banská Hodruša

Abstrakt

Zmena rozhodnutia č.A/2008/00663/ZC - zmena ternínu na dokončenie

Prístupnosť

Prístupnosť

 • ochrana osobnosti a osobných údajov
 • údaje zverejňované na základe osobitného zákona

Typ prístupu

 • Online prístup - možnost prezerania informácie umiestnenej na internete

Forma prístupu

Zákon č. 211/2000 Z.z.

Distribúcia

Vlastník

 • Obvodný úrad životného prostredia Banská Štiavnica , Radničné nám. 18, 96901 Banská Štiavnica, 045 - 6920073, ouzp@bs.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Obvodný úrad životného prostredia Banská Štiavnica , Radničné nám. 18, 96901 Banská Štiavnica, 045 - 6920073, ouzp@bs.ouzp.sk

Správca

 • Obvodný úrad životného prostredia Banská Štiavnica , Radničné nám. 18, 96901 Banská Štiavnica, 045 - 6920073, ouzp@bs.ouzp.sk

Názov súboru

2010/00479/ZC

Formát súboru

 • doc