zmena predpisov PSoL na LHC Kecerovské Pekľany, LUC Borda a Kacerovce

Abstrakt: zmena predpisov PSoL na LHC Kecerovské Pekľany, LUC Borda v JRPL č.6-11,161-01,22A11 a LUC Kecerovce v JPRL č.315A ,317-00,320-00,327A00,328A11,343-11,375-11,433-11,439-11,440-00

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:21

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

Kľúčové slová GEMET

 • plán

Územné pokrytie

 • Kataster: Kecerovské Pekľany
 • Kataster: Košický Klečenov

Abstrakt

zmena predpisov PSoL na LHC Kecerovské Pekľany, LUC Borda v JRPL č.6-11,161-01,22A11 a LUC Kecerovce v JPRL č.315A ,317-00,320-00,327A00,328A11,343-11,375-11,433-11,439-11,440-00

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

osobne

Distribúcia

Vlastník

 • Krajský úrad životného prostredia Košice , Komenského 52, 04001 Košice, 055 - 60 012 51, kuzp@ke.kuzp.sk

Spracovateľ

 • Krajský úrad životného prostredia Košice , Komenského 52, 04001 Košice, 055 - 60 012 51, kuzp@ke.kuzp.sk

Správca

 • Krajský úrad životného prostredia Košice , Komenského 52, 04001 Košice, 055 - 60 012 51, kuzp@ke.kuzp.sk

Názov súboru

2011/00059

Formát súboru

 • doc