Žiadosť o vyjadrenie k PD stavby s názvom "REKREAČNÁ ZÓNA ILIJA" na pozemku s parc.č. E-KN 222/2 (C-KN 4222/1), v k. ú. Ilija - odpoveď

Abstrakt: Odpoveď k PD pre žiadateľa - A. Kráľovič, Sv. Anton

Posledná aktualizácia: 23.11.2022 10:54

Dátum vytvorenia:23.11.2022 10:49

Popis

Právny predpis

 • Iné
 • Zákon NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 454/2007 Z. z., zákona č. 287/2009 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z. a zákona č. 145/2010 Z. z.

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Iné
 • Životné prostredie

Environmentálne členenie

 • Ovzdušie
 • Znečistenie ovzdušia

Kľúčové slová GEMET

 • ochrana životného prostredia
 • ochrana životného prostredia

Územné pokrytie

 • Kataster: Ilija

Abstrakt

Odpoveď k PD pre žiadateľa - A. Kráľovič, Sv. Anton

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

na základe žiadosti podľa zákona č.211/2000 Z.z.

Distribúcia

Vlastník

 • Okresný úrad Banská Štiavnica odbor starostlivosti o životné prostredie , Radničné nám. 18, 96901 Banská Štiavnica, 045 - 6920073, ouzp@bs.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Okresný úrad Banská Štiavnica odbor starostlivosti o životné prostredie , Radničné nám. 18, 96901 Banská Štiavnica, 045 - 6920073, ouzp@bs.ouzp.sk

Správca

 • Okresný úrad Banská Štiavnica odbor starostlivosti o životné prostredie , Radničné nám. 18, 96901 Banská Štiavnica, 045 - 6920073, ouzp@bs.ouzp.sk

Názov súboru

002 odpoveď

Formát súboru

 • doc