Žiadosť o vyjadrenie k PD stavby s názvom "IBV PRINCIPLATZ BANSKÁ ŠTIAVNICA" na pozemkoch parc. č. 7548/1, 7548/4, 7548/48-61, 5102/1-2, 5102/4, 5102/7-9, 5523/7, 5283/69, 5326/7, 5283/42 a 5287/2, v k. ú. Banská Štiavnica- odpoveď

Abstrakt: Odpoveď k PD pre žiadateľa - M. Šurka, Banská Štiavnica

Posledná aktualizácia: 2.12.2019 14:59

Dátum vytvorenia:2.12.2019 14:59

Popis

Právny predpis

 • Iné
 • Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Iné
 • Životné prostredie

Environmentálne členenie

 • Ovzdušie
 • Znečistenie ovzdušia

Kľúčové slová GEMET

 • ochrana životného prostredia

Územné pokrytie

Abstrakt

Odpoveď k PD pre žiadateľa - M. Šurka, Banská Štiavnica

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

na základe žiadosti podľa zákona č.211/2000 Z.z.

Distribúcia

Vlastník

 • Okresný úrad Banská Štiavnica odbor starostlivosti o životné prostredie , Radničné nám. 18, 96901 Banská Štiavnica, 045 - 6920073, ouzp@bs.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Okresný úrad Banská Štiavnica odbor starostlivosti o životné prostredie , Radničné nám. 18, 96901 Banská Štiavnica, 045 - 6920073, ouzp@bs.ouzp.sk

Správca

 • Okresný úrad Banská Štiavnica odbor starostlivosti o životné prostredie , Radničné nám. 18, 96901 Banská Štiavnica, 045 - 6920073, ouzp@bs.ouzp.sk

Názov súboru

001192 M. Šurka, BŠ - IBV PRINCIPLATZ BANSKÁ ŠTIAVNICA

Formát súboru

 • doc