Žiadosť o vyjadrenie k dokumentácii stavby - Obecná kuchyňa

Abstrakt: Žiadosť o vyjadrenie k dokumentácii stavby - Obecná kuchyňa, v k. ú. Gemer, pre žiadateľa Obec Gemer

Posledná aktualizácia: 29.5.2020 8:57

Dátum vytvorenia:29.5.2020 8:57

Popis

Právny predpis

 • Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
 • Zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z. z. , zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 15/2005 Z. z.

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko
 • projekt
 • Hodnotenie vplyvu na krajinu

Tématické členenie

 • Životné prostredie

Environmentálne členenie

 • Iné

Kľúčové slová GEMET

 • životné prostredie

Územné pokrytie

 • Kataster: Gemer

Abstrakt

Žiadosť o vyjadrenie k dokumentácii stavby - Obecná kuchyňa, v k. ú. Gemer, pre žiadateľa Obec Gemer

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Online prístup - možnost prezerania informácie umiestnenej na internete

Forma prístupu

online prístup

Distribúcia

Vlastník

 • Okresný úrad Revúca odbor starostlivosti o životné prostredie , Komenského 40
, 05001 Revúca, 058/4423740, oszp.ra@minv.sk

Spracovateľ

 • Okresný úrad Revúca odbor starostlivosti o životné prostredie , Komenského 40
, 05001 Revúca, 058/4423740, oszp.ra@minv.sk

Správca

 • Okresný úrad Revúca odbor starostlivosti o životné prostredie , Komenského 40
, 05001 Revúca, 058/4423740, oszp.ra@minv.sk

Názov súboru

OU-RA-OSZP-2020/000446

Formát súboru

 • pdf