Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín- Siman Ján

Abstrakt: Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín- Siman Ján, v k. ú. Muránska Zdychava, pre žiadateľa Ján Siman, Muránska Zdychava č. 23

Posledná aktualizácia: 25.5.2020 11:52

Dátum vytvorenia:22.5.2020 10:58

Popis

Právny predpis

 • Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
 • Zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z. z. , zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 15/2005 Z. z.

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • súhlas

Tématické členenie

 • Životné prostredie

Environmentálne členenie

 • Iné

Kľúčové slová GEMET

 • životné prostredie
 • životné prostredie

Územné pokrytie

 • Kataster: Muránska Zdychava

Abstrakt

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín- Siman Ján, v k. ú. Muránska Zdychava, pre žiadateľa Ján Siman, Muránska Zdychava č. 23

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Online prístup - možnost prezerania informácie umiestnenej na internete

Forma prístupu

online prístup

Distribúcia

Vlastník

 • Okresný úrad Revúca odbor starostlivosti o životné prostredie , Komenského 40
, 05001 Revúca, 058/4423740, oszp.ra@minv.sk

Spracovateľ

 • Okresný úrad Revúca odbor starostlivosti o životné prostredie , Komenského 40
, 05001 Revúca, 058/4423740, oszp.ra@minv.sk

Správca

 • Okresný úrad Revúca odbor starostlivosti o životné prostredie , Komenského 40
, 05001 Revúca, 058/4423740, oszp.ra@minv.sk

Názov súboru

OU-RA-OSZP-2020/000331

Formát súboru

 • pdf