zberný spis OÚŽP Nitra - rôzne ochrana prírody

Abstrakt: zberný spis OÚŽP Nitra - rôzne ochrana prírody - A/2009/00438 - Dvorčiansky les - vyhlásenie CHA - vyjadrenie ZVS Nitra k zámeru

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:22

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

 • Biodiverzita

Kľúčové slová GEMET

 • ochrana biotopu
 • ochrana prírodných území

Územné pokrytie

 • Kataster: Dolné Krškany I

Abstrakt

zberný spis OÚŽP Nitra - rôzne ochrana prírody - A/2009/00438 - Dvorčiansky les - vyhlásenie CHA - vyjadrenie ZVS Nitra k zámeru

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

osobne - OÚŽP Nitra

Online zdroj

http://www.nr.ouzp.sk/

Distribúcia

Vlastník

 • Obvodný úrad životného prostredia Nitra , Janka Kráľa 124, 94901 Nitra, 037 - 79 20 111, ouzp@nr.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Obvodný úrad životného prostredia Nitra , Janka Kráľa 124, 94901 Nitra, 037 - 79 20 111, ouzp@nr.ouzp.sk

Správca

 • Obvodný úrad životného prostredia Nitra , Janka Kráľa 124, 94901 Nitra, 037 - 79 20 111, ouzp@nr.ouzp.sk

Názov súboru

zberný spis OÚŽP Nitra - rôzne ochrana prírody - A/2010/00100-F14

Formát súboru

 • doc