záznam zo štátneho dozoru - Obec Malý Lapáš - kontrola plnenia podmienok v rozhodnutí OÚŽP Nitra o pokute - výsadba drevín

Abstrakt: záznam zo štátneho dozoru - Obec Malý Lapáš - kontrola plnenia podmienok v rozhodnutí OÚŽP Nitra o pokute - výsadba drevín

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:21

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

 • Biodiverzita

Kľúčové slová GEMET

 • kontrola životného prostredia
 • strom

Územné pokrytie

 • Kataster: Malý Lapáš

Abstrakt

záznam zo štátneho dozoru - Obec Malý Lapáš - kontrola plnenia podmienok v rozhodnutí OÚŽP Nitra o pokute - výsadba drevín

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

osobne - OÚŽP Nitra

Online zdroj

http://www.nr.ouzp.sk/

Distribúcia

Vlastník

 • Obvodný úrad životného prostredia Nitra , Janka Kráľa 124, 94901 Nitra, 037 - 79 20 111, ouzp@nr.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Obvodný úrad životného prostredia Nitra , Janka Kráľa 124, 94901 Nitra, 037 - 79 20 111, ouzp@nr.ouzp.sk

Správca

 • Obvodný úrad životného prostredia Nitra , Janka Kráľa 124, 94901 Nitra, 037 - 79 20 111, ouzp@nr.ouzp.sk

Názov súboru

záznam zo štátneho dozoru - Obec Malý Lapáš - kontrola plnenia podmienok v rozhodnutí OÚŽP Nitra o pokute - výsadba drevín - A/2010/01825-F14

Formát súboru

 • doc