záznam zo štátneho dozoru - Mária Valentíková a Mária Kováčová - výrub ovocných drevín - podnet od Petra Valentíka

Abstrakt: záznam zo štátneho dozoru - Mária Valentíková a Mária Kováčová - výrub ovocných drevín - podnet od Petra Valentíka - bez porušenia zákona - nevyžadoval sa súhlas na výrub drevín od obce

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:21

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

 • Biodiverzita

Kľúčové slová GEMET

 • kontrola životného prostredia
 • strom

Územné pokrytie

 • Kataster: Štefanovičová

Abstrakt

záznam zo štátneho dozoru - Mária Valentíková a Mária Kováčová - výrub ovocných drevín - podnet od Petra Valentíka - bez porušenia zákona - nevyžadoval sa súhlas na výrub drevín od obce

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

osobne - OÚŽP Nitra

Online zdroj

http://www.nr.ouzp.sk/

Distribúcia

Vlastník

 • Obvodný úrad životného prostredia Nitra , Janka Kráľa 124, 94901 Nitra, 037 - 79 20 111, ouzp@nr.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Obvodný úrad životného prostredia Nitra , Janka Kráľa 124, 94901 Nitra, 037 - 79 20 111, ouzp@nr.ouzp.sk

Správca

 • Obvodný úrad životného prostredia Nitra , Janka Kráľa 124, 94901 Nitra, 037 - 79 20 111, ouzp@nr.ouzp.sk

Názov súboru

záznam zo štátneho dozoru - Mária Valentíková a Mária Kováčová - výrub ovocných drevín - podnet od Petra Valentíka - A/2010/02655-F14

Formát súboru

 • doc